Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet

Sote-palveluissa laskettiin viimeksi 10 851 päihteisiin liittyvää käyntiä vuorokaudessa – tämän vuoden luku selvitetään lokakuussa

Ensi lokakuun toinen tiistai on tärkeä päivä. Silloin kootaan tiedot päihteisiin liittyvistä asioinneista sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Lokakuinen tiistai on todettu sopivan tavalliseksi arkipäiväksi jo 32 vuotta sitten, jolloin ensimmäinen päihdetapauslaskenta tehtiin. Päihdetapauslaskentaa tarvitaan, sillä pelkästään diagnooseihin perustuvan rekisteritiedon avulla ei voida täysin ymmärtää sitä kuormitusta, joka päihteiden käytöstä koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle aiheutuu. […]

Lue lisää Sote-palveluissa laskettiin viimeksi 10 851 päihteisiin liittyvää käyntiä vuorokaudessa – tämän vuoden luku selvitetään lokakuussa

Tiedätkö, pelaatko punaisia vai vihreitä rahapelejä?

Lukuaika3 min

THL järjesti 10.4. Mainosta maltilla -seminaarin, jossa tarkasteltiin rahapelien markkinointia eri näkökulmista. Seminaarin puheenvuoroissa nousi useamman kerran esille jako punaisiin ja vihreisiin rahapeleihin. Jako ei taida olla kaikille tuttu. Kansan suosikkirahapelejä ovat lottopelit, rahapeliautomaatit ja arvat. Ovatko nämä punaisia vai vihreitä rahapelejä? Vastaus ei löydy kovin helposti googlettamallakaan. Mihin rahapelien värikoodijako pohjaa? Värikoodijako on suomalaiseen […]

Lue lisää Tiedätkö, pelaatko punaisia vai vihreitä rahapelejä?

Koulutusryhmien väliset erot tupakoinnissa uhka savuttomalle Suomelle

Lukuaika3 min

Terveyserojen kaventaminen on yksi Suomen terveyspolitiikan keskeisistä päämääristä. Terveyserot eivät kuulu yhdenvertaiseen yhteiskuntaan. Kansanterveyden kannalta on merkittävää, että tupakointi on vähentynyt huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Ikävämpi muutos on se, että koulutusryhmien väliset erot tupakoinnissa ovat kasvaneet 1970-luvun lopulta (katso kuviot alla). Korkeasti koulutetut ovat jo lähellä savuttoman Suomen tavoitetta (enintään viisi prosenttia tupakoi päivittäin vuonna […]

Lue lisää Koulutusryhmien väliset erot tupakoinnissa uhka savuttomalle Suomelle

Raskaudenaikainen päihteidenkäyttö tunnistetaan entistä paremmin äitiysneuvolassa

Yhä useampi lasta odottava nainen saa tukea ja apua raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön. Päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen erityisäitiyspoliklinikoiden toiminta on laajentunut ja asiakasmäärät ovat kasvaneet. Äitiysneuvolassa tunnistetaan päihteiden käyttö entistä paremmin. Raskaudenaikaiselle päihteiden käytölle ei voida asettaa turvallista rajaa Päihteiden käyttö odotusaikana on aina riski syntymättömälle lapselle eikä käytölle voida asettaa turvallista rajaa. Raskausaikana käytetty […]

Lue lisää Raskaudenaikainen päihteidenkäyttö tunnistetaan entistä paremmin äitiysneuvolassa

Maakunta, rakenna ehkäisevän päihdetyön tuki kunnon kivijalalle

Reformi ja yhdyspinnat ovat mahdollisuuksia. Ehkäisevälle päihdetyölle tämä hallintoslangi tarkoittaa hienoa tilaisuutta päivittää toiminta ja tavoitteet. Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on, että kunta ja maakunta ratkovat ihmisten arkeen ja palveluihin liittyviä haasteita yhdessä. Kunnan ei tarvitse selvitä esimerkiksi paikallisista päihteiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä yksin: jos vaikkapa nuorisotoimessa tarvitaan lisää ehkäisevän työn osaamista, maakunnan tehtäviin kuuluu […]

Lue lisää Maakunta, rakenna ehkäisevän päihdetyön tuki kunnon kivijalalle

Näin Suomi juo: monet kokevat humalahaittoja oman tai toisten juomisen vuoksi

Lukuaika4 min

Keskustelu alkoholihaitoista käsittelee usein vakavia terveyshaittoja, kuten alkoholikuolemia ja alkoholin aiheuttamia sairauksia. On kuitenkin suuri kirjo koettuja alkoholihaittoja, jotka heikentävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, mutta eivät näy tilastoissa. Osa haitoista koituu juojalle itselleen, osa taas koskettaa heidän läheisiään tai muita läsnä olevia ihmisiä. Monet näistä haitoista liittyvät humalajuomiseen. Kysyimme suomalaisilta heidän kokemistaan alkoholihaitoista vuoden 2016 […]

Lue lisää Näin Suomi juo: monet kokevat humalahaittoja oman tai toisten juomisen vuoksi

Laki tukee ehkäisevää päihdetyötä kunnissa

Ehkäisevä päihdetyö sai uuden lain vuonna 2015 (524/2015). Laki liitti rahapelihaitat osaksi ehkäisevää päihdetyötä tupakoinnin ja päihdehaittojen rinnalle. Halusimme tietää, minkälaisia vaikutuksia lailla on ollut alueiden tai kuntien ehkäisevän päihdetyön parissa työskentelevien mielestä. Haastattelimme ammattilaisia kolmella alueella, jossa ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat vakiintuneet, mutta työ on käytännössä järjestetty eri tavoin: ostopalveluna, kunnan omana toimintana tai […]

Lue lisää Laki tukee ehkäisevää päihdetyötä kunnissa

Mikä rahapelaamisessa kiehtoo?

Jopa 80 prosenttia suomalaisista pelaa rahapelejä, mutta mikä saa heidät pelaamaan? Selvitimme pelaamisen motiiveja ja sosiaaliryhmittäisiä eroja Rahapelikysely 2016 -tutkimuksen aineistolla. Analyysissämme yhdistimme vastaajan ensisijaisen syyn sekä mahdolliset muut syyt pelata. Suomalainen pelaa voittaakseen, mutta häviää lähes eniten maailmassa Rahan voittaminen oli tavallisin syy pelata. Pelaaminen rahan vuoksi oli yleisintä työttömillä ja lomautetuilla, työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla […]

Lue lisää Mikä rahapelaamisessa kiehtoo?

Ennusteet päätöksenteon tukena

Työikäisten työkyvyn ylläpitäminen ja ennenaikaisten kuolemien ehkäisy, väestön ikääntyminen ja monisairastavuus sekä näistä johtuva hoitokustannusten kasvu ovat keskeisiä terveyden ja hyvinvoinnin haasteita Suomessa ja yleensäkin länsimaissa tänä päivänä. Sekä kansanterveyden että -talouden kannalta on tärkeää, että tämäntyyppisiä muutoksia voidaan ennakoida mahdollisimman tarkkaan. Ennaltaehkäisyllä, interventioilla, resurssien oikealla kohdentamisella sekä poliittisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa väestön terveyden ja […]

Lue lisää Ennusteet päätöksenteon tukena

Sosiaaliset tekijät kuormittavat terveydenhuoltoa – miten kustannuksia voitaisiin saada alas?

Sosiaalisten tekijöiden merkitys ihmisten terveyteen on kiistaton. Yksinäisyys, heikko tai puuttuva koulutus, asumisen puutteet, työttömyys, huonot elinolot ja alhainen tulotaso ovat esimerkkejä sosiaalisista tekijöistä, jotka heikentävät terveyttä ja liittyvät myös korkeampaan kuolleisuuteen. Nämä niin sanotut ”sosiaaliset determinantit” (SDH) vaikeuttavat myös terveyden ja sairauden hoitoa. Yksinäisyys ja mielenterveysongelmat ajavat hakemaan apua päivystyksestä Sosiaaliset tekijät ovat taustalla […]

Lue lisää Sosiaaliset tekijät kuormittavat terveydenhuoltoa – miten kustannuksia voitaisiin saada alas?