Lapset, nuoret ja perheet

Nuori urheilija tarvitsee kunnon ruokaa – seitsemän vinkkiä parempaan syömiseen

Kolmen jalkapalloa aktiivisesti harrastavan lapsen äitinä olen huomannut, että niin urheilijalapsia kuin heidän vanhempiaankin pohdituttaa ruuan terveellisyys. Eli kuinka syödä niin, että lapsen kasvu, kehitys ja liikunnallinen elämäntapa saa parhaan tuen? Päinvastoin kuin usein luullaan, nuoret urheilijat eivät tarvitse erityisvalmisteita kattaakseen ravinnontarpeensa, vaan heille sopivat pääosin samat terveellisen syömisen periaatteet kuin koko perheelle. Seuraavilla seitsemällä […]

Lue lisää Nuori urheilija tarvitsee kunnon ruokaa – seitsemän vinkkiä parempaan syömiseen

Päihdeongelmaisten lapset tarvitsevat tukea ja apua

Vanhempien päihdeongelmista puhuttaessa unohdetaan usein lasten näkökulma. Nuoret, jotka elävät alkoholi- tai huumeongelmaisen vanhemman kanssa, voivat olla aiheen parhaita asiantuntijoita. Heillä voi olla tarkka käsitys siitä, mitä vanhemman päihdeongelman kanssa eläminen merkitsee, mikä lapsia auttaisi parhaiten ja millaisia asenteita yhteiskunnassa on päihdeongelmaisia ja heidän perheenjäseniään kohtaan. Nuori saattaa olla se ihminen, joka paikkailee päihdeongelman aiheuttamia […]

Lue lisää Päihdeongelmaisten lapset tarvitsevat tukea ja apua

Osallisuus – aineetonta energiaa

Minna Canth toteaa novellissaan Köyhää kansaa, että ”toisella on yltäkyllin, toinen taas puutteeseen nääntyy”. Vaikka Canth lienee alun perin tarkoittanut kuvauksellaan materiaalista köyhyyttä eikä niinkään osattomuutta, laittoi se minut tutkijana pohtimaan osallisuuden syvintä olemusta. Miksi osallisuudesta vähemmälle jääneitä on niin merkityksellistä tukea ja nostaa takaisin joukkoon? Eli siis, mikä ja millainen on tämä voimallinen energia, […]

Lue lisää Osallisuus – aineetonta energiaa

Neuvolajärjestelmän avaaminen kilpailulle uhkaa rokotuskattavuutta

Lastenneuvola on suomalaisen yhteiskunnan arvostetuimpia ja rakastetuimpia instituutioita. Perheille tarjottavien neuvolapalveluiden minimitaso määritetään laissa, mutta käytännössä tukea on annettu tarvittaessa paljon enemmän perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan hyvässä yhteistyössä päiväkodin sekä muiden lasten ja perheiden palveluiden kanssa. Neuvolan toiminnan sydän on oma terveydenhoitaja, joka tukee ja avustaa perhettä raskauden ajasta aina lapsen koulun alkuun saakka. Terveydenhoitaja […]

Lue lisää Neuvolajärjestelmän avaaminen kilpailulle uhkaa rokotuskattavuutta

Raskausajan tupakoinnin vähentäminen – mitä neuvolassa kannattaisi tehostaa?

Tupakoinnin lopettamiselle jo ennen raskautta ja viimeistään raskauden varmistuttua on olemassa vankat perusteet. Tupakoinnin kielteiset vaikutukset hedelmällisyyteen, ennenaikaiseen synnytykseen ja lapsen fyysiseen ja psyykkiseen kehitykseen ovat kiistattomat. Alkuraskauden aikana tupakoivien osuus on kuitenkin pysynyt Suomessa 15 prosentin tuntumassa parinkymmenen vuoden ajan, vaikka se on vähentynyt muissa Pohjoismaissa. Kaikista synnyttäneistä kahdeksan prosenttia tupakoi vielä raskauden lopussa. Osuus on […]

Lue lisää Raskausajan tupakoinnin vähentäminen – mitä neuvolassa kannattaisi tehostaa?

Lapsi, koti ja alkoholi

Ennen vanhaan ”koti ja alkoholi” oli huono yhdistelmä. Se viittasi lähinnä ongelmiin – miehillä omiin juomisongelmiin, vaimoilla ja lapsilla ongelmiin miehen ja isän kanssa. Nykyään noin yhdeksän kymmenestä suomalaisesta miehestä ja naisesta käyttää alkoholia, runsaat 80 prosenttia juomiskerroista tapahtuu kotona ja yleisin juomistilanne on puolisoiden tai seurustelukumppaneiden välinen lasien kilistely. Juominen on kotiutunut. Ja kotona […]

Lue lisää Lapsi, koti ja alkoholi

Reippaita äärilaitoja perhevapaamalleissa

Perhevapaiden uudistamiseksi on viime keväästä lähtien esitetty useita malleja. Yhdet haluavat kiintiöidä vapaan puoliksi isälle ja äidille ja poistaa vanhempien valinnanvapauden kokonaan, toisten mielestä nykyinen järjestelmä on hyvä malli. Vaihtoehtoja riittää Ensimmäisenä perhevapaamallinsa ehti esittää SAK keväällä 2016. Kokoomus otti mallin omakseen pari viikkoa sitten. Syksyn 2016 kuluessa sekä keskusta, vihreät, Ruotsalainen kansanpuolue että vasemmistoliitto […]

Lue lisää Reippaita äärilaitoja perhevapaamalleissa

Valinnanvapaus pilkkoisi neuvoloiden perheille antaman vakaan tuen

Hallitus on pian jättämässä eduskunnan käsiteltäväksi lakipakettia sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseksi. Esitysluonnoksessa asiakkaan valinnanvapaudesta koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto rajataan valinnan vapauden ulkopuolelle. Sen sijaan äitiys- ja lastenneuvolapalveluja ei mainita valinnanvapautta koskevissa rajoituksissa. Yksittäisistä lausunnoista on välittynyt kuva, että äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ajatellaan kuuluvan suoran valinnanvapauden piiriin. Oma käsityksemme on, että äitiys- ja lastenneuvolapalvelut tulee rajata valinnanvapauden […]

Lue lisää Valinnanvapaus pilkkoisi neuvoloiden perheille antaman vakaan tuen

Viranomaisvalvonta on välttämätöntä lastensuojelun laadun varmistamiseksi

Sote-uudistuksen tavoitteena on tehdä asiakkaasta sosiaali- ja terveyspalveluiden tärkein henkilö. Lastensuojelun työntekijöillä on kuitenkin huoli, että sote-uudistuksen myötä palvelut karkaavat kauaksi asiakkaista. Lastensuojelun Keskusliiton tekemän kyselyn ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTE:n vuoden 2016 Järjestöbarometrin mukaan heikoiten sote-uudistuksessa toteutuu sosiaalihuollon asiakkaiden tarpeiden huomioiminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos tekee mahdolliseksi, muttei takaa, että lastensuojelun asiakkaiden eli […]

Lue lisää Viranomaisvalvonta on välttämätöntä lastensuojelun laadun varmistamiseksi

Lastensuojelua kehitetään yhdessä lasten ja nuorten kanssa

Lukuaika5 min

Lastensuojelussa on tapahtumassa merkittävä toimintakulttuurin muutos. Edellytyksenä on, että lasten ja nuorten kokemuksista kumpuava tieto osataan sovittaa yhteen tutkimustiedon kanssa. Viimeisen vuosikymmenen ajan sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa on yhä useammin mukana kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntija on ihminen, jolla on omakohtaista kokemusta aiheesta. Esimerkiksi lastensuojelussa kuullaan aiempaa systemaattisemmin lasten ajatuksia ja kokemuksia lastensuojelusta. Lasten ja […]

Lue lisää Lastensuojelua kehitetään yhdessä lasten ja nuorten kanssa