Lapset, nuoret ja perheet

Osallisuus – aineetonta energiaa

Minna Canth toteaa novellissaan Köyhää kansaa, että ”toisella on yltäkyllin, toinen taas puutteeseen nääntyy”. Vaikka Canth lienee alun perin tarkoittanut kuvauksellaan materiaalista köyhyyttä eikä niinkään osattomuutta, laittoi se minut tutkijana pohtimaan osallisuuden syvintä olemusta. Miksi osallisuudesta vähemmälle jääneitä on niin merkityksellistä tukea ja nostaa takaisin joukkoon? Eli siis, mikä ja millainen on tämä voimallinen energia, […]

Lue lisää Osallisuus – aineetonta energiaa

Neuvolajärjestelmän avaaminen kilpailulle uhkaa rokotuskattavuutta

Lastenneuvola on suomalaisen yhteiskunnan arvostetuimpia ja rakastetuimpia instituutioita. Perheille tarjottavien neuvolapalveluiden minimitaso määritetään laissa, mutta käytännössä tukea on annettu tarvittaessa paljon enemmän perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan hyvässä yhteistyössä päiväkodin sekä muiden lasten ja perheiden palveluiden kanssa. Neuvolan toiminnan sydän on oma terveydenhoitaja, joka tukee ja avustaa perhettä raskauden ajasta aina lapsen koulun alkuun saakka. Terveydenhoitaja […]

Lue lisää Neuvolajärjestelmän avaaminen kilpailulle uhkaa rokotuskattavuutta

Raskausajan tupakoinnin vähentäminen – mitä neuvolassa kannattaisi tehostaa?

Tupakoinnin lopettamiselle jo ennen raskautta ja viimeistään raskauden varmistuttua on olemassa vankat perusteet. Tupakoinnin kielteiset vaikutukset hedelmällisyyteen, ennenaikaiseen synnytykseen ja lapsen fyysiseen ja psyykkiseen kehitykseen ovat kiistattomat. Alkuraskauden aikana tupakoivien osuus on kuitenkin pysynyt Suomessa 15 prosentin tuntumassa parinkymmenen vuoden ajan, vaikka se on vähentynyt muissa Pohjoismaissa. Kaikista synnyttäneistä kahdeksan prosenttia tupakoi vielä raskauden lopussa. Osuus on […]

Lue lisää Raskausajan tupakoinnin vähentäminen – mitä neuvolassa kannattaisi tehostaa?

Lapsi, koti ja alkoholi

Ennen vanhaan ”koti ja alkoholi” oli huono yhdistelmä. Se viittasi lähinnä ongelmiin – miehillä omiin juomisongelmiin, vaimoilla ja lapsilla ongelmiin miehen ja isän kanssa. Nykyään noin yhdeksän kymmenestä suomalaisesta miehestä ja naisesta käyttää alkoholia, runsaat 80 prosenttia juomiskerroista tapahtuu kotona ja yleisin juomistilanne on puolisoiden tai seurustelukumppaneiden välinen lasien kilistely. Juominen on kotiutunut. Ja kotona […]

Lue lisää Lapsi, koti ja alkoholi

Reippaita äärilaitoja perhevapaamalleissa

Perhevapaiden uudistamiseksi on viime keväästä lähtien esitetty useita malleja. Yhdet haluavat kiintiöidä vapaan puoliksi isälle ja äidille ja poistaa vanhempien valinnanvapauden kokonaan, toisten mielestä nykyinen järjestelmä on hyvä malli. Vaihtoehtoja riittää Ensimmäisenä perhevapaamallinsa ehti esittää SAK keväällä 2016. Kokoomus otti mallin omakseen pari viikkoa sitten. Syksyn 2016 kuluessa sekä keskusta, vihreät, Ruotsalainen kansanpuolue että vasemmistoliitto […]

Lue lisää Reippaita äärilaitoja perhevapaamalleissa

Valinnanvapaus pilkkoisi neuvoloiden perheille antaman vakaan tuen

Hallitus on pian jättämässä eduskunnan käsiteltäväksi lakipakettia sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseksi. Esitysluonnoksessa asiakkaan valinnanvapaudesta koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto rajataan valinnan vapauden ulkopuolelle. Sen sijaan äitiys- ja lastenneuvolapalveluja ei mainita valinnanvapautta koskevissa rajoituksissa. Yksittäisistä lausunnoista on välittynyt kuva, että äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ajatellaan kuuluvan suoran valinnanvapauden piiriin. Oma käsityksemme on, että äitiys- ja lastenneuvolapalvelut tulee rajata valinnanvapauden […]

Lue lisää Valinnanvapaus pilkkoisi neuvoloiden perheille antaman vakaan tuen

Viranomaisvalvonta on välttämätöntä lastensuojelun laadun varmistamiseksi

Sote-uudistuksen tavoitteena on tehdä asiakkaasta sosiaali- ja terveyspalveluiden tärkein henkilö. Lastensuojelun työntekijöillä on kuitenkin huoli, että sote-uudistuksen myötä palvelut karkaavat kauaksi asiakkaista. Lastensuojelun Keskusliiton tekemän kyselyn ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTE:n vuoden 2016 Järjestöbarometrin mukaan heikoiten sote-uudistuksessa toteutuu sosiaalihuollon asiakkaiden tarpeiden huomioiminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos tekee mahdolliseksi, muttei takaa, että lastensuojelun asiakkaiden eli […]

Lue lisää Viranomaisvalvonta on välttämätöntä lastensuojelun laadun varmistamiseksi

Lastensuojelua kehitetään yhdessä lasten ja nuorten kanssa

Lukuaika5 min

Lastensuojelussa on tapahtumassa merkittävä toimintakulttuurin muutos. Edellytyksenä on, että lasten ja nuorten kokemuksista kumpuava tieto osataan sovittaa yhteen tutkimustiedon kanssa. Viimeisen vuosikymmenen ajan sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa on yhä useammin mukana kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntija on ihminen, jolla on omakohtaista kokemusta aiheesta. Esimerkiksi lastensuojelussa kuullaan aiempaa systemaattisemmin lasten ajatuksia ja kokemuksia lastensuojelusta. Lasten ja […]

Lue lisää Lastensuojelua kehitetään yhdessä lasten ja nuorten kanssa

Mielentilatutkimusten todellista tarvetta ei tunneta

Viime aikoina oikeuspsykiatrit ja nyt myös kansanedustajat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että rikoksen tehneille tehdään liian vähän mielentilatutkimuksia. On totta, että mielentilatutkimuksia tehdään vähemmän kuin aiempina vuosikymmeninä. Mutta onko se totta, että niitä tehdään ”liian vähän”? Onko mahdollista, että niitä tehdään tällä hetkellä aivan sopivasti ja aiemmin on tehty ”liikaa”? Vai onko mahdollista, ettei tällaista […]

Lue lisää Mielentilatutkimusten todellista tarvetta ei tunneta

Ehdotettu valinnanvapauslaki estäisi lapsiperheiden palveluiden integraation

Viime perjantaina viiden sairaanhoitopiirin johtajat ilmaisivat huolensavalinnanvapauslain mahdottomasta aikataulusta ja terveyspalveluiden saatavuudesta ja turvallisuudesta.  Keskustelua jatkoivat sote-uudistusta pitkään seuranneet professorit. Heidän mukaansavalinnanvapauslaki on esitetyssä muodossa pysäytettävä, sillä se vaarantaa sote-palvelujen integraation. Erään professorin sanoin talon voi polttaa vain kerran. Vahingollisimmat seuraukset palveluiden integraatiolle aiheuttaa maakunnille säädetty velvoite yhtiöittää perustason palvelut. Perusterveydenhuollon irrottaminen julkisen terveydenhuollon palveluketjusta amputoisi julkisten […]

Lue lisää Ehdotettu valinnanvapauslaki estäisi lapsiperheiden palveluiden integraation