Sote-palvelujen johtaminen

Asiakkaan poiskäännyttäminen kyseenalaistaa valinnanvapauden

Asiakkaan valinnanvapauden kehittäminen on osa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta. THL:n arvioiden mukaan uudesta palvelujärjestelmästä on tulossa vaikeasti hallittava, eikä palvelujärjestelmämme ole vielä valmis valinnanvapauteen. Valinnanvapauden hyötyjä korostettaessa pohditaan harvoin, voiko julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas ylipäänsä valita tarjotuista palveluista, ja vastaavatko tarjolla olevat palvelut todella heidän tarpeitaan. Vapaudessa valita huonosti tarpeita vastaavien palveluiden välillä ei ole mieltä. […]

Lue lisää Asiakkaan poiskäännyttäminen kyseenalaistaa valinnanvapauden

Apteekkimarkkinoiden avaaminen on inhimillisin tapa säästää lääkemenoissa

Helsingin Sanomissa julkaistu kirjoituksemme apteekkimarkkinoiden avaamisesta kilpailulle on herättänyt keskustelua. Vastaamme tässä kirjoituksessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksenHannes Enlundin ja Apteekkariliiton Erkki Kostiaisen Helsingin Sanomissa esittämiin väitteisiin kirjoituksemme sisällöstä. Olemme kirjoittajien kanssa täysin samaa mieltä lääkekustannusten kasvun syistä. Kustannusten kasvu johtuu ensisijaisesti lääkehoitojen kehittymisestä ja ikääntyvän väestön lisääntyvästä lääkkeiden käytöstä. Mielestämme terveydenhuoltojärjestelmää kannattaa kuitenkin kehittää siten, että mahdollisimman monella ihmisellä on […]

Lue lisää Apteekkimarkkinoiden avaaminen on inhimillisin tapa säästää lääkemenoissa

Terveysasemaa vaihtaneet käyttävät palveluita paljon

Lukuaika5 min

Terveysaseman vaihtaminen on jäänyt varsin vähäiseksi. Väestöstä vain pari-kolme prosenttia on vaihtanut terveysasemaa, kertoi THL maaliskuussa. Pientä lukua selittää osin, että suuri osa työikäisestä väestöstä ei käytä terveyskeskuksia, vaan työterveyshuoltoa, jota valinnanvapaus ei koske. Yksinomaan terveyskeskusten asiakkaista laskettuna (viikon aikana terveysasemalla käyneistä) vaihtajia olikin jo noin 8 prosenttia. Keitä terveysaseman vaihtajat sitten ovat? Ensinnäkin he ovat […]

Lue lisää Terveysasemaa vaihtaneet käyttävät palveluita paljon

Sote-uudistus kääntyi lisäämään byrokratiaa ja hallintokustannuksia

Lukuaika4 min

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat vastasivat tammi-helmikuussa Sosiaalibarometrinkysymyksiin, mitä tekijöitä he pitivät sote-uudistuksen onnistumisen edellytyksinä. Vastauksissa mainittiin sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon että sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ja hallinnon selkeys, hyvän johtamisen ohella. Jos sote-johtajia on uskominen, vaarantaa hallituksen huhtikuun alun päätös uudistuksen, sillä palveluiden järjestämisen ja tuottamisen jyrkkä erottaminen toisistaan eri oikeushenkilöille sekä […]

Lue lisää Sote-uudistus kääntyi lisäämään byrokratiaa ja hallintokustannuksia

Hallitus otti markkinaloikan tuntemattomaan

Lukuaika2 min

Hallitus sopi viimeisimmässä sote-linjauksessaan huhtikuun alussa, että nykyisin kuntien omistuksessa olevat sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan yhtiöittämään. Uudet itsenäiset yhtiöt tulevat kilpailemaan samoilla markkinoilla nykyisten yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluja myyvien firmojen kanssa. Avoinna on kysymys, millaisia yhtiöitä maakunnat tulevaisuudessa omistavat: tavallisia osakeyhtiöitä, osuuskuntiako vaiko ehkä uusia yhteiskunnallisia yrityksiä tai edellisten risteytyksiä? Kysymys yhtiömuodosta ei ole akateeminen. […]

Lue lisää Hallitus otti markkinaloikan tuntemattomaan

Sote-uudistuksesta tuli kumouksellinen

Lukuaika4 min

Hallitus sai huhtikuun alussa aikaan merkittävän neuvottelutuloksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon tulevaisuudesta Suomessa. Päätös vauhdittaa ja radikalisoi alkujaankin ainutlaatuisen laajaa sote-reformia. Hallituksen neuvottelutulos on selvä irtiotto aiemmasta asiantuntijavalmistelusta, vaikka se noudattaa aiempia päälinjauksia. Tämä on poliittisen päätöksentekijän oikeus. Silti on toivottavaa, että kiireessä ei oteta kerralla liian pitkää loikkaa. Etenkin hallituksen päätös palvelutuotannon laajamittaisesta […]

Lue lisää Sote-uudistuksesta tuli kumouksellinen

Sote-uudistusta tarvitaan turvaamaan ihmis- ja perusoikeudet

Suomessa on mittavat erot eri väestöryhmien terveydessä ja hyvinvoinnissa, ja terveydenhuoltojärjestelmämme on yksi OECD-maiden epätasa-arvoisimmista. Nämä ovat vaikeita ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää toimia useilla eri aloilla. Hyvinvointi- ja terveyseroja ei voida poistaa pelkillä sosiaali- ja terveyspalveluilla tai palvelujärjestelmää kehittämällä, mutta palveluilla on ongelman ratkaisemisessa iso merkitys. Tämän vuoksi jo vuosia valmisteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus […]

Lue lisää Sote-uudistusta tarvitaan turvaamaan ihmis- ja perusoikeudet

Ilmestyykö sote -lakiluonnos yhtaikaa koivun lehtien kanssa

Lukuaika3 min

Kun koivussa on lehti, sote -lakipaketti on valmiina ja kaikkien arvioitavana, mutta toivottavasti kevät ei tule kovin aikaisin, on lain valmistelun vastuuministeri todennut. Kevät tulee eri aikaan pitkulaisessa Suomessa, onko siis kyseessä hies-, raudus- vai vaivaiskoivu? Kevät ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä etenevät, välillä hitaammin ja joskus taaksepäin, mutta valo lisääntyy vähitellen. THL on […]

Lue lisää Ilmestyykö sote -lakiluonnos yhtaikaa koivun lehtien kanssa

Valinnanvapaus tulee – olemmeko valmiit?

Lukuaika5 min

Heti aluksi on myönnettävä, että emme ilmeisesti ole. Toistaiseksi vain hyvin harva on käyttänyt mahdollisuuttaan vaihtaa julkisen terveydenhuollon hoitopaikkaa, ja valita uusi mistä päin Suomea tahansa. Tämä mahdollisuus on meillä kaikilla ollut vuoden 2014 alusta lähtien. Sote-uudistukseen lähdettäessä julkilausuttuja tavoitteita olivat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä yhdenvertaisten palvelujen takaaminen koko väestölle, palvelujen horisontaalinen ja vertikaalinen […]

Lue lisää Valinnanvapaus tulee – olemmeko valmiit?

Soten rahoitus on alueiden lukumäärää kiperämpi kysymys

Lukuaika4 min

Sosiaali- ja terveyspalveluita uudistettaessa olisi luontevaa antaa vastuu palveluiden järjestämisestä 12 maakunnalle, joissa kussakin olisi ympärivuorokautinen laajan päivystyksen sairaala. Tosin tusinassakin maakuntia on ihanne-soten kannalta jokunen liikaa, mutta sillä uudistus saataisiin turvallisesti liikkeelle. Tusinalla maakuntia olisi taloudellisesti ja toiminnallisesti riittävän uskottavat edellytykset järjestää sote-palvelut maakuntansa väestölle. Kestävyysvajettakin saataisiin kurottua paremmin umpeen kuin levittämällä järjestämisvastuu 15–18 […]

Lue lisää Soten rahoitus on alueiden lukumäärää kiperämpi kysymys