Sote-palvelujen johtaminen

Enemmistön ehdoilla suunniteltu sote-uudistus voidaan vielä kääntää kaikkien parhaaksi

Lukuaika3 min

Britanniassa uutisoitiin vastikään, että julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS (National Health Service) on taloudellisissa vaikeuksissa. Syitä kriisiin on useita, kuten ikääntyneiden määrän kasvu. Suurimpana virheenä BBC:n uutisoiman selvityksen mukaan pidetään kuitenkin sitä, että Britanniassa on epäonnistuttu hyödyntämään sosiaalihuollon asiantuntemusta. Järjestelmä on rakennettu lopulta aika kapeasta näkökulmasta: on panostettu kalliisiin korjaaviin palveluihin, eikä ole ajateltu, että vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten […]

Lue lisää Enemmistön ehdoilla suunniteltu sote-uudistus voidaan vielä kääntää kaikkien parhaaksi

Himmeleistä, häkkyröistä sekä soten ohjauksesta, seurannasta ja valvonnasta

Lukuaika3 min

Kaikille on tähän mennessä varmasti jo selvinnyt, että sote-uudistus on suuruudeltaan ja vaikutuksiltaan mullistava rakenteellinen ja toiminnallinen muutos.  Jos ja kun reformi saadaan maaliin, uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen ja niiden ohjauksen, valvonnan ja seurannan rakenteet ja toimintatavat perustavanlaatuisella tavalla. Tähän asti julkinen keskustelu on keskittynyt palvelujen järjestämiseen, tuottamiseen ja etenkin asiakkaan valinnanvapauteen […]

Lue lisää Himmeleistä, häkkyröistä sekä soten ohjauksesta, seurannasta ja valvonnasta

Kohta kajahtavat modernit maakuntalaulut

Lukuaika4 min

uomen sosiaali- ja terveydenhuollon perustavanlaatuinen muutos, SOTE-reformi etenee tällä hallituskaudella vakaasti kohti tavoitettaan. Muutosta on valmisteltu pitkän ja vaikean kaavan kautta jo kymmenen vuotta. Muutoksen tarve on kiistaton. Väestön ikääntyminen yhdessä maailman hajautuneimman, desentralisoituneimman palvelujärjestelmän kanssa on johtamassa eriarvoisuuden lisääntymiseen ja huonoon hoitoon pääsyyn erityisesti ns. perustasolla eli perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Julkisen talouden velka pakottaa […]

Lue lisää Kohta kajahtavat modernit maakuntalaulut

Sote-uudistuksen käsitteellinen kivijalka ontuu

Lukuaika3 min

Sosiaalihuollon osuudesta sote-uudistuksessa on virinnyt keskustelu, joka olisi pitänyt käydä prosessin alkaessa. Itse tulin junaan jostakin väliseisakkeelta enkä heti hoksannut, että olimme matkalla toiseen suuntaan kuin lähtötaulussa kerrottiin. Soten keskeinen hyvinvointipoliittinen päämäärä on taustadokumenttien mukaan hyvinvointierojen kaventaminen. Tähän päämäärään oletetaan päästävän uudistamalla toiminnan rakenteita: vahvistamalla perustason sosiaali- ja terveydenhuoltoa, integroimalla perus- ja erikoistason toimintaa sekä […]

Lue lisää Sote-uudistuksen käsitteellinen kivijalka ontuu

Mielentilatutkimusten todellista tarvetta ei tunneta

Viime aikoina oikeuspsykiatrit ja nyt myös kansanedustajat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että rikoksen tehneille tehdään liian vähän mielentilatutkimuksia. On totta, että mielentilatutkimuksia tehdään vähemmän kuin aiempina vuosikymmeninä. Mutta onko se totta, että niitä tehdään ”liian vähän”? Onko mahdollista, että niitä tehdään tällä hetkellä aivan sopivasti ja aiemmin on tehty ”liikaa”? Vai onko mahdollista, ettei tällaista […]

Lue lisää Mielentilatutkimusten todellista tarvetta ei tunneta

Ehdotettu valinnanvapauslaki estäisi lapsiperheiden palveluiden integraation

Viime perjantaina viiden sairaanhoitopiirin johtajat ilmaisivat huolensavalinnanvapauslain mahdottomasta aikataulusta ja terveyspalveluiden saatavuudesta ja turvallisuudesta.  Keskustelua jatkoivat sote-uudistusta pitkään seuranneet professorit. Heidän mukaansavalinnanvapauslaki on esitetyssä muodossa pysäytettävä, sillä se vaarantaa sote-palvelujen integraation. Erään professorin sanoin talon voi polttaa vain kerran. Vahingollisimmat seuraukset palveluiden integraatiolle aiheuttaa maakunnille säädetty velvoite yhtiöittää perustason palvelut. Perusterveydenhuollon irrottaminen julkisen terveydenhuollon palveluketjusta amputoisi julkisten […]

Lue lisää Ehdotettu valinnanvapauslaki estäisi lapsiperheiden palveluiden integraation

Yksityiseen palveluyritykseen ei julkisuuden silmä ulotu

Lukuaika3 min

Soten yhteydessä on oppirakennelmaksi otettu yhtiöittäminen, joko yksityiseksi tai maakunnan omistamaksi yhtiöksi. Mitään pakottavaa, Euroopan unionista tai muusta johtuvaa syytä ei yhtiöittämiselle ole. Kyse on täysin kotimaisesta hankkeesta. Yhtiöittäminen vaikuttaa palvelun käyttäjän asemaan. Yksilön osallistumista pidetään tärkeänä asiana, johon on erityisesti viime vuosikymmenenä kiinnitetty huomiota. Sehän liittyy selkeästi kansanvaltaan silloin, kun kyse on osallistumisesta vaaleihin. […]

Lue lisää Yksityiseen palveluyritykseen ei julkisuuden silmä ulotu

Sosiaalityön asiakas hyötyisi digiloikasta

Sote- ja maakuntauudistuksen sivutuotteena syntyy uusia tietojärjestelmiä. Kanta-palvelut laajenevat tulevaisuudessa käsittämään enemmän myös sosiaalihuollon asiakirjoja. Liian vähän keskustellaan siitä, että mitäs jos tiedolla johtamisessa huomioitaisiin sosiaalihuollon vaikuttavuus yhtenä olennaisena laatukriteerinä? Vaikuttavuudella tarkoitamme, että palvelut lisäävät asiakkaan hyvinvointia tai estävät sitä heikkenemästä. Silloin ei riitä, että asiakkaan kanssa on tehty suunnitelma hänen elämäntilanteen parantamiseksi, vaan suunnitelman […]

Lue lisää Sosiaalityön asiakas hyötyisi digiloikasta

Valinnanvapaus tulee – mutta milloin?

Lukuaika5 min

Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki) on lausuntokierroksella maaliskuun loppupuolelle saakka. Lausunnonantajien tehtävä on hankala, sillä lakiluonnos on vielä olennaisilta osiltaan keskeneräinen. Keskeneräisyyden lisäksi lain vaikutusten arviointia vaikeuttaa se, että maakunnille ollaan jättämässä paljon liikkumavaraa muun muassa valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen, tuottajien hyväksymisehtojen ja korvausperusteiden määrittelyssä. Vaatii ennustajan taitoja arvioida, miten maakunnat, joita ei […]

Lue lisää Valinnanvapaus tulee – mutta milloin?

Sosiaalihuollon mukaanotto sote-uudistukseen pitäisi kustannukset kurissa

Lukuaika2 min

Asetelma sote-uudistuksessa on paradoksaalinen. Jos ja kun tavoitteena oikeasti olisivat mittavat kustannussäästöt, uudistuksen huomio tulisi olla niiden asiakkaiden tilanteen parantamisessa, joihin on arvioitu kuuluvan 80 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon menoista. Käytännössä he ovat kaikki myös sosiaalihuollon asiakkaita, siis he 15–20 prosenttia asiakkaista tai 10 prosenttia väestöstä. Sote-uudistusta on tehty terveyspalvelujen ehdoilla, jopa niin yksisilmäisesti, että […]

Lue lisää Sosiaalihuollon mukaanotto sote-uudistukseen pitäisi kustannukset kurissa