Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla

Finland is showing the way for European health examination surveys

The first population health examination surveys in Finland were conducted as early as in the 1950s and 1960s. Pioneering projects, such as the East-West study and the Finnish Mobile Clinic Health Examination Survey, not only interviewed the participants but also measured and weighed their health status objectively. This was the start of Europe’s longest tradition […]

Lue lisää Finland is showing the way for European health examination surveys

Suomi näyttää tietä Euroopan terveystarkastustutkimuksille

Ensimmäiset väestön terveystarkastustutkimukset tehtiin Suomessa jo 1950- ja 1960-luvuilla. Uraa uurtaneissa Itä-Länsi- sekä Autoklinikkatutkimuksissa ei ainoastaan haastateltu tutkimukseen osallistuneita, vaan mitattiin ja punnittiin heidän terveydentilaansa, objektiivisesti. Näin Suomessa alkoi Euroopan pisimpään jatkunut terveystarkastustutkimusten perinne. Sitä ovat sittemmin jatkaneet Finriski-, Mini-Suomi -, Terveys2000- ja Terveys 2011- sekä MAAMU-tutkimukset. Ja uusimman, koko manner-Suomen aikuisen väestön terveyttä tutkivan FinTerveys-tutkimuksen kenttävaihe […]

Lue lisää Suomi näyttää tietä Euroopan terveystarkastustutkimuksille

Tuhannen ja yhden yön tietotoiveet?

Uusimaalaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen johtajalääkärin tehtävistä tulleena, tuoreena THL-läisenä poden edelleen päänsärkyä tiedon sirpaleisuudesta. Laskin ennen lähtöäni, että tarvitsin entisessä tehtävässäni 29:ää erilaista talon sisäistä järjestelmää – ja liutaa erilaisia nettilinkkejä – saadakseni johtamisessa tarvitsemani tiedon. Tietoa uuteen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään siirryttäessä ei siis puutu. Kyse on siitä, mistä tiedon löytää, mitä siitä saa irti […]

Lue lisää Tuhannen ja yhden yön tietotoiveet?

Huippututkimus ei ole välttämättä kapea-alaista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tulevaisuutta sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta pohtinut selvitysmies asetti raportissaan mielenkiintoisella tavalla vastinpareiksi tutkimuksen tieteelliset ansiot ja tutkimuksen kautta saavutetun asiantuntemuksen hyödynnettävyyden. Raportin mukaan valtion tutkimuslaitoksena THL:n tulee tavoitella pikemminkin laaja-alaista asiantuntemusta kuin pyrkiä kurottautumaan tutkimuksen kansainväliseen kärkeen, sillä se johtaa päätöksenteon tukemisen kannalta liian kapea-alaiseen asiantuntemukseen. Ennen kuin uusi tavoitteenasettelu […]

Lue lisää Huippututkimus ei ole välttämättä kapea-alaista

Avoin tieto on arvokasta – kunhan se vain löydetään

Tutkimustuloksella ei ole arvoa, jollei sitä ole tuotu ihmisten tietoisuuteen, olkoonpa tutkimus kuinka korkeatasoista tahansa. Jos siitä ei tekijän lisäksi kukaan tiedä, on se mennyt hukkaan. Sama pätee julkaisuihin, dataan ja ylipäänsä kaikkeen tietoon, ja tässä esimerkissä erityisesti avoimeen dataan. THL on jo useamman vuoden ajan panostanut väkevästi avoimeen dataan ja julkaisemiseen, ja meillä on […]

Lue lisää Avoin tieto on arvokasta – kunhan se vain löydetään

Tieto soten ykköstykiksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden paljon puhuttu sote-uudistus ei ole lainsäädännön ja hallinnon muutoshanke, vaan se duuni, joka alkaa eduskunnan hyväksyttyä pykälät. Kun uudet rakenteet on luotu, alkaa vuosia kestävä palvelujärjestelmän kehittäminen. Tilannetta voi verrata siihen, kun naapuruston pihalätkästä siirrytään joukkuevalmennukseen. Periaatteessa peli pysyy samana, mutta oikeastaan kaikki muuttuu. Säännöt, tulostaulut ja sarjataulukot ovat takapihalla pelatessa omien […]

Lue lisää Tieto soten ykköstykiksi

Sosiaalityön asiakas hyötyisi digiloikasta

Sote- ja maakuntauudistuksen sivutuotteena syntyy uusia tietojärjestelmiä. Kanta-palvelut laajenevat tulevaisuudessa käsittämään enemmän myös sosiaalihuollon asiakirjoja. Liian vähän keskustellaan siitä, että mitäs jos tiedolla johtamisessa huomioitaisiin sosiaalihuollon vaikuttavuus yhtenä olennaisena laatukriteerinä? Vaikuttavuudella tarkoitamme, että palvelut lisäävät asiakkaan hyvinvointia tai estävät sitä heikkenemästä. Silloin ei riitä, että asiakkaan kanssa on tehty suunnitelma hänen elämäntilanteen parantamiseksi, vaan suunnitelman […]

Lue lisää Sosiaalityön asiakas hyötyisi digiloikasta

Jalkapallo ja yhteiskunta hyötyvät big datasta

Big datan, ”suuraineistojen” mahdollisuuksia miettiessä jalkapallo ei tule ensimmäisenä mieleen. Kuitenkin jalkapallon ja pörssikurssien analytiikka ovat elämänalueita, joilla suuria aineistomassoja hyödynnetään nykyisin määrätietoisimmin ja kattavimmin ja joissa analytiikka ja aineistot kehittyvät nopeimmin. Unohtakaa kauppaketjujen keräämät ostostiedot, futisanalyytikot vasta osaavat big datan! Kun yksittäinen sarjapaikka voi olla 70 miljoonan arvoinen, kuten joukkueen nousu ykkösdivisioonasta Valioliigaan, tai […]

Lue lisää Jalkapallo ja yhteiskunta hyötyvät big datasta

Palvelujärjestelmän toiminnan tehostaminen edellyttää tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittaamista

Suomessa vallitsee suhteellisen laaja yhteisymmärrys, että sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta on syytä seurata ja tehostaa. Pätevää tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittausta tehdään somaattisessa erikoissairaanhoidossa sairaaloiden toiminta- ja tuottavuustietojen pohjalta sekä THL:n koordinoimassa Perfect-hankkeessa. Palvelujärjestelmän vaikuttavuudesta, kyvystä lisätä väestön terveyttä ja hyvinvointia on tällä hetkellä niukasti tietoa, eikä sitä pystytä suhteuttamaan palvelujärjestelmässä syntyviin kustannuksiin. Näin ollen […]

Lue lisää Palvelujärjestelmän toiminnan tehostaminen edellyttää tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittaamista

Digitalisaatio – avain sote-onneen?

Digitalisaatio on ollut viime vuosien trendi, joka jatkaa vahvistumistaan. Julkisen talouden kestävyysvajeen vakauttamiseksi Suomessa haetaan aktiivisesti uusia ratkaisuja ja yhteiskunnan rakenteita uudistetaan. Samalla palvelujen digitalisaatio on nostettu keskeiseksi menestyksen avaimeksi. Digitalisaatio nähdään uusia ovia avaavana mahdollisuutena, jolla voidaan tehostaa organisaatioiden toimintaa ja muuttaa nykyisiä toimintamalleja aikaisempaa asiakaslähtöisemmiksi. Myös nykyisen hallituksen usko julkisten palvelujen digitalisoinnin hyötyihin on vahva. […]

Lue lisää Digitalisaatio – avain sote-onneen?