Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Lisää väriä seksuaalikasvatukseen

Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö järjesti Helsinki Pride 2016 -viikolla paneelikeskustelun seksuaalikasvatuskulttuurin muutoksista. Paneelissa keskustelivat psykologi Laura Blomqvist, tutkija Sandra Hagman, tiedottaja TM Tiina Vilponen ja seksuaaliterapeutti Kirsimaria Örö. Keskustelijat kertoivat hyviä uutisia seksuaalikasvatuksen kentältä mutta myös monista sateenkaari- ja erityisnuoriin liittyvistä huolista. Nyt Pride-viikko on lopuillaan mutta huoli hlbtiq (homo, lesbo, bi, trans, inter, queer) -ihmisten ihmisoikeuksista jatkuu.
Seksuaalisuus on kautta aikojen nähty voimana, jota on ollut tarve hillitä tai ainakin hallita. Seksuaalisesta aktiivisuudesta on seurannut lapsia ja tauteja, joten...

Lue lisää Lisää väriä seksuaalikasvatukseen

Syrjintä lisää hivin ja seksitautien riskiä

Suomessa esiintyy edelleen huolestuttavassa määrin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia kielteisiä asenteita ja syrjintää. Stigman ja syrjinnän on todettu lisäävän seksuaalista riskikäyttäytymistä ja altistavan hiville ja muille seksitaudeille.  Hiv-epidemian pysäyttämien homo- ja bi-miehillä ei onnistu vaikuttamalla ainoastaan yksilötason käyttäytymiseen, myös yhteiskunnan hyväksyvää ilmapiiriä tarvitaan.
Hivin ennaltaehkäisyssä on pitkälti lähdetty ihmisten henkilökohtaisesta vastuusta seksuaalikäyttäytymisestään. Lisäksi viime vuosina epidemian hallinnassa on painotettu lääketieteellistä puolta. Hiv-lääkityksen on osoitettu estävän tehokkaasti sairauden etenemisen ja aids-kuolemien lisäksi hivin tarttumista seksikontaktissa. Hoidosta...

Lue lisää Syrjintä lisää hivin ja seksitautien riskiä

Sukupuoli on moninainen myös urheilussa ja liikunnassa

Lukuaika3 min

Urheilun ja liikunnan maailmassa sukupuolta määrittävät monet jaot, säännöt ja tavat. Koulun liikuntatunneista, urheiluseuroista ja kilpaurheilusta ja eri lajien mielikuvista löytyy paljon esimerkkejä, miten sukupuoli vaikuttaa etenkin nuorten liikkujien valintoihin ja mahdollisuuksiin.
Kenties klassisin on ero urheilun ja naisurheilun ja niiden saaman palstatilan ja lähetysajan välillä.
Liikunnassa on tehty kuitenkin jo pitkään tasa-arvotyötä:

Opetusministeriön työryhmä esitteli jo 1990-luvun puolivälissä ensimmäisen toimenpideohjelman tasa-arvon edistämiseksi liikunnassa.
Sukupuolten tasa-arvosta valmistellaan jo kolmatta selvitystä.
Monissa kunnissa on selvitetty sukupuolten tasa-arvon edistämistä liikunnan toimialalla.
Vuosittaista...

Lue lisää Sukupuoli on moninainen myös urheilussa ja liikunnassa

Valinnanvapaus rampauttaisi kouluterveydenhuollon

Selvityshenkilöryhmä jätti toukokuun lopussa loppuraporttinsa valinnanvapaudesta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kouluterveydenhuolto on viisaasti jätetty pois sosiaali- ja terveyskeskuksen tuottamista palveluista ja 6 kuukauden välein tarjoutuvasta vaihtomahdollisuudesta.
Hämmentävästi kouluterveydenhuolto on kuitenkin sijoitettu muihin valinnanvapauden piiriin sijoittuviin peruspalveluihin, joiden tuottajan asiakas valitsee saatuaan sosiaali- ja terveyskeskuksesta lähetteen, palveluohjauksen tai viranomaisen tekemän etuuspäätöksen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, jää raportissa epäselväksi.
Onko todella tarkoitus, että yksittäinen oppilas tai huoltaja voi valita vapaasti kouluterveydenhuollon tuottajan?
Toteutuessaan kouluterveydenhuollon valinnanvapaus voisi lisätä...

Lue lisää Valinnanvapaus rampauttaisi kouluterveydenhuollon

Terveyden edistäminen saa myös maksaa

Meneillään olevan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen yhteydessä on keskusteltu, missä määrin valtion rahoituksen olisi kannustettava kuntia ja maakuntia terveysongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen. Osa uudistuksessa tavoiteltavasta kolmen miljardin hyödystä voitaisiin saavuttaa sairauksia ehkäisemällä ja väestön terveystilaa kohentamalla.
On kysytty, pitäisikö sote-uudistuksessa luoda kunnille ja maakunnille taloudellisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannusteita?
Keskustelussa, jota on käyty myös THL:n sisällä, on verrattu sairaanhoidon ja terveyden edistämisen terveysvaikutuksia ja ennen muuta toimenpiteiden kustannusvaikuttavuutta. Kannattaako terveitä elinvuosia lisätä, vaikkei se...

Lue lisää Terveyden edistäminen saa myös maksaa

Lasten ja nuorten palveluiden painopiste ongelmien hoidosta ehkäisyyn

Lukuaika5 min

Meillä ei oikeasti ole varaa siihen, että lasten ja nuorten palvelujen kustannusrakenteen painopiste on ongelmia korjaavissa toimissa ennalta ehkäisevien palveluiden sijaan.
Valtionvarainministeriö on jälleen julkaissut peruspalvelujen tilaa koskevan katsauksen. Se sisältää koosteen myös lasten ja nuorten palvelujen nykytilasta ja kehityksen suunnista, mukaan lukien kustannukset vuodelta 2011.
Lasten ja alle 25 -vuotiaiden nuorten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat kaikkiaan arviolta 3170 miljoonaa euroa; terveydenhuolto 1915 milj. ja sosiaalihuolto 1252 milj. euroa. Terveydenhuollon kustannuksista perusterveydenhuollon osuus oli vain...

Lue lisää Lasten ja nuorten palveluiden painopiste ongelmien hoidosta ehkäisyyn

Digitalisaatio – avain sote-onneen?

Digitalisaatio on ollut viime vuosien trendi, joka jatkaa vahvistumistaan. Julkisen talouden kestävyysvajeen vakauttamiseksi Suomessa haetaan aktiivisesti uusia ratkaisuja ja yhteiskunnan rakenteita uudistetaan. Samalla palvelujen digitalisaatio on nostettu keskeiseksi menestyksen avaimeksi. Digitalisaatio nähdään uusia ovia avaavana mahdollisuutena, jolla voidaan tehostaa organisaatioiden toimintaa ja muuttaa nykyisiä toimintamalleja aikaisempaa asiakaslähtöisemmiksi.
Myös nykyisen hallituksen usko julkisten palvelujen digitalisoinnin hyötyihin on vahva. Osana julkisen hallinnon tuottavuusloikkaa julkisten palvelujen digitalisoitumista vauhditetaankin nyt 100 miljoonan euron kärkihankerahoituksen tukemana.
Usko digitalisoinnin hyötyihin on vahva
Eipä siis ihme,...

Lue lisää Digitalisaatio – avain sote-onneen?

Neljännesmiljoona lasta muutti Eurooppaan

Eurooppaan saapui yli miljoona pakolaista vuonna 2015. Näistä neljäsosa on lapsia.  Suomen Tukholman suurlähetyksessä toukokuun puolivälissä järjestetyssä kokouksessa keskustelivat Suomen ja Ruotsin lapsiasiavaltuutetut median, järjestöjen ja viranomaisten kanssa yksin maahan tulleiden lasten terveydestä ja hyvinvointiongelmista.
Lasten ääni jää julkisessa keskustelussa usein kuulematta. Sekä Suomi että Ruotsi ovat sitoutuneet YK:n lasten oikeuksien julistukseen. Niinpä Ruotsin lapsiasiavaltuutetun toimisto on tavannut satoja pakolaislapsia eri puolella maata kartoittaakseen heidän tilannettansa:

Väliaikaiseksi aiotut asumisjärjestelyt kestivät pitkään.
Yhteistä kieltä ei ole löytynyt.
Kengistä ja lämpimistä...

Lue lisää Neljännesmiljoona lasta muutti Eurooppaan

Sote-uudistus voi muuttaa asiakkaiden käyttäytymistä

Asiakaskeskeisyys”, ”asiakastarpeet.” Tuttuja sanoja keskustelussa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Vähemmän on keskusteltu, keitä nämä asiakkaat itse asiassa ovat.
Jos julkinen keskustelu ja lainvalmistelu perustuvat vain mielikuviin, voi monen asiakasryhmän tarpeet ja käyttäytyminen tulla uudistajille yllätyksenä.
Perustason palvelujen, yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakaskunta on hyvin vakiintunutta. Palvelujärjestelmän uudistus voi muuttaa tämän pitkän ajan kuluessa syntyneen tasapainon.
Vihjeitä ja heikkoja signaaleja mahdollisista muutoksista voi löytyä tuoreimmista tilastoista.
Julkinen perusterveydenhuolto kuuluu lasten elämään
Julkiset perusterveydenhuollon palvelut ovat osa lähes jokaisen...

Lue lisää Sote-uudistus voi muuttaa asiakkaiden käyttäytymistä

Toimeentulotuki uudistuu – uudistuuko sosiaalityö

Lukuaika4 min

Perustoimeentulotuki siirtyy kunnista Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen harkinta ja maksatus jäävät edelleen kuntiin. Toimeentulotuen ”Kela-siirto” on ollut esillä useaan otteeseen 1990-luvulta lähtien. Siirron myötä tuen hakemisen käytännöt yhdenmukaistuvat valtakunnallisesti, minkä odotetaan parantavan asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa.
Toimeentulotuen tavoite on lain mukaan henkilön ja perheen välttämättömän toimeentulon turvaaminen sekä itsenäisen selviytymisen edistäminen. Fyysisen turvan antamisen lisäksi on tuettava asiakkaiden osallistumista yhteiskunnan toimintaan sekä ehkäistävä syrjäytymistä.
Toimeentulotukityötä ja taloudenhallintaan liittyvää neuvontaa on tehty,...

Lue lisää Toimeentulotuki uudistuu – uudistuuko sosiaalityö