Lähikuva puun lehdestä.

Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Valinnanvapaus ei ole pelkkä ongelma palveluiden integraatiolle

Lukuaika3 min

Valmistelussa oleva valinnanvapaus voi talloa jalkoihinsa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen keskeisen tavoitteen palveluiden integraation. Vaarana on, kuten useampi asiantuntija on julkisuudessa kommentoinut, että sote-palvelut pirstaloituvat.
Sen sijaan, että uudistus parantaisi palveluiden yhteensovittamista asiakkaan tarpeiden mukaan, seurauksena ovat entistä hajanaisemmat palvelut.
Yhteensovittaminen on vaikeaa
Valinnanvapaudella tahdotaan edistää yksityisten- ja kolmannen sektorin palvelutuottajien mahdollisuutta osallistua tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakas voi valita tietyt palvelut haluamaltaan tuottajalta. Palvelut voi tuottaa julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin tuottaja.
Vielä ei...

Lue lisää Valinnanvapaus ei ole pelkkä ongelma palveluiden integraatiolle

Vammaissopimus patistaa Suomea esteettömäksi

Lukuaika3 min

Kulunut vuosi 2016 on ollut merkittävä vuosi vammaisten henkilöiden oikeuksille. Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista 10. kesäkuuta 2016, viimeisenä Pohjoismaana. Mutta mitä sopimus lopulta merkitsee – vai merkitseekö?
Ratifioituna vammaissopimus on osa Suomea velvoittavaa lainsäädäntöä. Sopimuksessa keskeistä on laaja-alainen vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän kielto sekä vammaisten yhdenvertaisen osallisuuden periaate.  Sopimus velvoittaa ja samalla auttaa rakentamaan entistä esteettömämmän ja syrjimättömämmän yhteiskunnan.
Syrjintää esiintyy edelleen maassamme – joskus tuntuu, että entistä enemmän. Oikeusministeriö teki keväällä selvityksen vihapuheesta. Selvitykseen...

Lue lisää Vammaissopimus patistaa Suomea esteettömäksi

Peukut pystyyn hivin ennaltaehkäisyn puolesta

Lukuaika5 min

Ensimmäisen kerran kuulin aidsista koulun käytävällä kun olin yhdeksännellä luokalla. Tuolloin iltapäivälehtien lööpit varoittivat homorutosta. Minulla ei ollut vielä kokemusta seksuaalisesta kanssakäymisestä, mutta kuvittelin, että minä varmasti saan tuon pelottavan taudin. Sekavat ajatukset seksin vaarallisuudesta varjostivat kehittyvää seksuaalisuuttani.
Tieto hivistä ja aidsista lisääntyi vuosien myötä. Nyt hivin lääkehoito on niin tehokasta ja turvallista, että tartunnan saaneen elinikä on yhtä pitkä kuin kenen tahansa perusterveen suomalaisen. Tämä on totta Suomessa, missä lääkkeet ovat kaikkien saatavilla. Edellytys...

Lue lisää Peukut pystyyn hivin ennaltaehkäisyn puolesta

Opiskeluhuolto tarvitsee oman pikku-sotensa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen tavoitteena on tasavertaiset, helposti saatavilla olevat ja asiakkaan tarpeita vastaavat integroidut palvelukokonaisuudet. Samat tavoitteet ovat tärkeitä myös lasten ja nuorten peruspalveluissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Siksi opiskeluhuolto tarvitsee oman ”pikku-sotensa”. Kunnissa eri hallinnonaloilla järjestetyt opiskeluhuoltopalvelut tulee siirtää kokonaisuudessaan maakuntien järjestämisvastuulle ja palvelut on sovitettava yhteen.
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman tilaisuuksissa on kuultu nuorten palautteita kouluilla tarjottavista opiskeluhuoltopalveluista eli kouluterveydenhuollosta sekä kuraattorin ja psykologin palveluista. Nuorten palaute on suoraa ja selkeää.
Nuoret näkevät opiskeluhuoltopalvelujen...

Lue lisää Opiskeluhuolto tarvitsee oman pikku-sotensa

Työttömien kurittaminen heikentää hyvinvointia

”Ratsaaminen” oli 1980-luvun lopulla vakiintunut käytäntö työnvälitystoimistoissa. Poikkeuksellisen hyvän työllisyystilanteen aikana kortistoihin oli jäänyt muutama tuhat pitkäaikaista työnhakijaa, joiden työhalukkuutta epäiltiin, joskus ehkä aiheellisestikin. Niinpä osalle pitkäaikaistyöttömistä lähetettiin aika ajoin osoituksia työhön, josta kieltäytyminen johti usein karenssiin, työttömyyspäivärahan katkeamiseen – ja pitkäksi aikaa toimeentulotuen asiakkaaksi.
Juha Sipilän hallitus esittää työttömyysturvalakiin isoja muutoksia ensi vuoden alusta alkaen. Tavoitteena on vähentää työttömyyttä ja laskea työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Esitys keskittyy lisäämään työttömiin kohdistuvia erilaisia rankaisutoimia, sanktioita.
Monissa kohdin ainakin meidän on...

Lue lisää Työttömien kurittaminen heikentää hyvinvointia

Terveyden edistämiseen tarvitaan kolmatta tietä

Ottawan terveyden edistämisen julistuksen antamisesta tulee tällä viikolla kuluneeksi 30 vuotta. Julistuksen mukaan terveyden edistäminen on prosessi, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia hallita elämäänsä ja parantaa terveyttään. Jokaiselle tulisi antaa tasavertainen mahdollisuus ylläpitää terveyttään ja saavuttaa se reilusti. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Terveys edistyy, mutta ei kaikkien terveys.
Käytännössä väestöryhmien väliset sosioekonomiset terveyserot ovat olleet niukasti esillä terveyttä edistettäessä. Tarpeen olisi pohtia keinoja ja toimintatapoja, joilla voidaan edistää niiden ryhmien terveyttä, joiden terveys on heikoin.
Tämä on Sakari Karvosen kanssa toimittamamme,...

Lue lisää Terveyden edistämiseen tarvitaan kolmatta tietä

Rahat ja valta sote-keskuksille?

Lukuaika3 min

Sote-menojen hallinnan kannalta yksinkertaisin ja selväpiirteisin ratkaisu on antaa vastuu kaikkien sote-palvelujen järjestämisestä ja kustannuksista yhdelle ja samalle toimijalle. Tämä poistaa osaoptimoinnin. Palvelujen järjestäjä ei pysty siirtämään hoito- ja kustannusvastuutaan millekään toiselle toimijalle.
Juuri näin menetellään sote-uudistuksessa, jossa järjestämis- ja kustannusvastuu siirretään maakunnille.
Satunnaisvaihtelun hallinta tavoitteena
Soten ja varsinkin erikoissairaanhoidon menot vaihtelevat yksilötasolla melko satunnaisesti vuodesta toiseen. Helppo on ennakoida palvelujen tarpeen ja menojen kasvavan iän myötä. Muutoin hoidon kustannuksia on etukäteen jokseenkin mahdoton ennakoida luotettavasti. Sairastumisen...

Lue lisää Rahat ja valta sote-keskuksille?

Työttömien haastatteluissa huomio myös työkykyyn

Ensi vuoden alusta lähtien työvoimaviranomaisten on hallituksen kaavailujen mukaan haastateltava kaikki työttömät kolmen kuukauden välein. Haastatteluun osallistumisen velvoite on sosiaalisessa mediassa tulkittu työttömien kyykyttämiseksi ja sanktioiden lisäämiseksi.
Työvoimaviranomaiset puolestaan ovat huolissaan haastattelijatyövoiman riittävyydestä. Haastattelut voidaan kuitenkin nähdä myös oivana tilaisuutena rakentaa aiempaa tehokkaampi järjestelmä työttömien työkyvyn seurantaan ja tukemiseen.
Työttömyys yhteydessä heikentyneeseen terveyteen
Työttömyyden tiedetään heikentävän terveyttä ja toimintakykyä. Toisaalta tiedetään, että terveysongelmat myös lisäävät riskiä joutua työttömäksi. Yhteys on vahva etenkin työttömyyskokemuksien ja mielenterveyden häiriöiden välillä.
Työttömyys...

Lue lisää Työttömien haastatteluissa huomio myös työkykyyn

Meneekö sinun asunnossasi helleraja rikki talvellakin?

Lukuaika4 min

Asuntojen lämmityskausi on alkanut. Tänäkin talvena valtaosa suomalaisista nauttii asunnossaan trooppisista, yli 20 asteen yölämpötiloista. Hellerajaa hipova sisälämpötila ei ole kuitenkaan meidän leveysasteillamme normaali luonnonilmiö.
Lämmityskaudella onkin parasta kaivaa pitkät kalsarit ja villasukat esiin ja säätää kodin lämmitys noin 20 asteeseen.
Hyvä tavoite on saada sopiva sisälämpötila mahdollisimman vähällä energiankulutuksella. Helpoimmin se onnistuu pukemalla vaatetta päälle ja sopeutumalla hieman viileämpään lämpötilaan. On arvioitu, että ihminen tottuu yhden asteen pudotukseen viikossa.
Muita, työtä ja investointeja vaativia keinoja vähentää...

Lue lisää Meneekö sinun asunnossasi helleraja rikki talvellakin?

Sote-uudistuksessa nyt tarpeen nostaa esiin asiakkaan näkökulma

Lukuaika5 min

Keskustelu sote-uudistuksesta on tähän asti kohdistunut rakenteiden uudistamiseen. Asiakkaan ja potilaan näkökulma ja toiveet ovat ainakin julkisessa keskustelussa jääneet toistaiseksi vähemmälle huomiolle. Vuosi sitten kysyin Itä-Suomen lääketiedepäivillä, mitä sote-uudistus tulee merkitsemään tavalliselle kansalaiselle? Vähenevätkö luukut, lyhenevätkö jonot ja paraneeko palvelu? Mitä kuopiolainen sairaanhoitaja, pielavetinen vanhus tai mikkeliläinen työtön rakennusmies haluaa ja tarvitsee?
Lakiehdotukset  vaikuttavat vielä hyvin järjestelmäkeskeiseltä – asiakkaan ja potilaan näkökulma jää edelleen kaukaiseksi. Kuopiolainen sairaanhoitaja joutuu vielä odottamaan.
Uudistus on välttämätön
THL julkisti kesäkuussa sote-järjestelmälakiluonnoksen...

Lue lisää Sote-uudistuksessa nyt tarpeen nostaa esiin asiakkaan näkökulma