Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

One Health -toimintatapa tukee kuntien ja hyvinvointialueiden kestävää hyvinvointia ja terveyttä

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on ratkaiseva rooli ihmisten, eläinten sekä luonnon hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidossa ja edistämisessä. Investoimalla kokonaisvaltaiseen, holistiseen lähestymistapaan voidaan saavuttaa ihmisille ja luonnolle terveemmät ja kestävämmät elinolot.

Lue lisää One Health -toimintatapa tukee kuntien ja hyvinvointialueiden kestävää hyvinvointia ja terveyttä

Sosiaaliturvan väliaikaiset korotukset helpottavat nyt monen toimeentuloa, mutta pudotus ensi vuoteen on sitäkin karumpi

Viime syksynä hinnat nousivat ennätystahtia ja Marinin hallituksessa mietittiin kuumeisesti, millä keinoilla isojen sähkölaskujen ja muiden kulujen aiheuttamaa taloudellista taakkaa ja pienituloisten ahdinkoa voisi lievittää.

Lue lisää Sosiaaliturvan väliaikaiset korotukset helpottavat nyt monen toimeentuloa, mutta pudotus ensi vuoteen on sitäkin karumpi

Yksi perusturvaetuus olisi ensimmäinen askel kohti modernia sosiaaliturvaa – valmistelusta saatava selkeä kirjaus hallitusohjelmaan

Merkittävä hanke Suomen sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistukseksi on puolivälissä. Kahdeksi hallituskaudeksi (2020–2027) asetettu sosiaaliturvakomitea esitti välimietinnössään maaliskuussa, että tuleva hallitus aloittaa sosiaaliturvan vaiheittaisen kokonaisuudistuksen yhdistämällä työikäisten sosiaaliturvaetuudet yhdeksi perusturvaetuudeksi.

Lue lisää Yksi perusturvaetuus olisi ensimmäinen askel kohti modernia sosiaaliturvaa – valmistelusta saatava selkeä kirjaus hallitusohjelmaan

Askelmerkit hyvinvointitalouteen – on aika siirtyä ihmisten ja luonnon hyvinvointia huomioivaan päätöksentekoon

Hyvinvointitalous on päätöksenteon lähestymistapa, jonka keskeinen lähtökohta on suunnata taloudellisten kustannusten sijaan pääasiallinen huomio siihen, miten suunnitellut tai toteutetut toimet vaikuttavat ihmisten ja luonnon hyvinvointiin.

Lue lisää Askelmerkit hyvinvointitalouteen – on aika siirtyä ihmisten ja luonnon hyvinvointia huomioivaan päätöksentekoon

Arvostava kohtaaminen on ensimmäinen askel osallisuuteen vammaisten ihmisten palveluissa

Osallisuus ei aina toteudu riittävästi vammaisille henkilöille suunnatuissa palveluprosesseissa. Osallisuutta tuetaan erilaisten välineiden ja työmenetelmien avulla, mutta niitä ei ole välttämättä aina käytössä.

Lue lisää Arvostava kohtaaminen on ensimmäinen askel osallisuuteen vammaisten ihmisten palveluissa