Hyvinvointi- ja terveyserot

How is your sh-t today?

Suorasukainen kysymys suolen toiminnasta on Aasian reppumatkaajien tapa huolehtia toistensa hyvinvoinnista. Vatsan tila eittämättä onkin tärkeä asia fyysisen hyvinvoinnin kannalta. Yhteiskuntien hyvinvointia ei mitata arvioimalla suoliston kuntoa, mutta yhtä indikaattoria siihenkin tavataan käyttää. BKT, bruttokansantuote, on perinteinen tapa kuvata valtioiden kehittyneisyyttä siitä huolimatta, että edes taloustieteilijät eivät sitä suosittele tähän tarkoitukseen. BKT mittaa vain taloudellista toimeliaisuutta […]

Lue lisää How is your sh-t today?

Sote-uudistusta tarvitaan turvaamaan ihmis- ja perusoikeudet

Suomessa on mittavat erot eri väestöryhmien terveydessä ja hyvinvoinnissa, ja terveydenhuoltojärjestelmämme on yksi OECD-maiden epätasa-arvoisimmista. Nämä ovat vaikeita ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää toimia useilla eri aloilla. Hyvinvointi- ja terveyseroja ei voida poistaa pelkillä sosiaali- ja terveyspalveluilla tai palvelujärjestelmää kehittämällä, mutta palveluilla on ongelman ratkaisemisessa iso merkitys. Tämän vuoksi jo vuosia valmisteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus […]

Lue lisää Sote-uudistusta tarvitaan turvaamaan ihmis- ja perusoikeudet

Eriarvoisuus ei vähene ilman alkoholipolitiikkaa

Alkoholilakia ollaan jälleen uudistamassa ja keskustelu käy perinteisten rintamalinjojen mukaisesti vilkkaana ja tunteikkaana. On olemassa vankka tutkimusnäyttö siitä, miten alkoholihaittoja voidaan vähentää – saatavuus, hinta ja mainonnan rajoittaminen vaikuttavat kulutukseen ja kulutus on suorassa suhteessa haittoihin. Juuri millään muulla politiikkasektorilla ei voida esittää täysin tutkimusnäyttöön perustumattomia tai suorastaan sen vastaisia mielipiteitä. Jos näin tekee, saa […]

Lue lisää Eriarvoisuus ei vähene ilman alkoholipolitiikkaa

Sisäinen devalvaatio nakertaa hyvinvointivaltiota

Lukuaika6 min

Sakari esittelee kirjoituksensa, video 3’57” Nyt ollaan solmimassa historiallinen yhteiskuntasopimus! Näin väitetään. Mutta mikä on sellainen yhteiskuntasopimus, jonka myötä ottaisimme ennemminkin askeleen sivilisaation tilasta luonnontilaan kuin päinvastoin. Nythän kaikkein heikoimmat pannaan toden teolla kilpailemaan keskenään ikään kuin olisi käynnissä kaikkien sota kaikkia vastaan. Toki sopimuksen tekijät sanovat, että sen tavoitteena on nimenomaan mahdollisimman monen työllistyminen. […]

Lue lisää Sisäinen devalvaatio nakertaa hyvinvointivaltiota

Kuntalaisten hyvinvointia etsimässä

Lukuaika4 min

Hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen asia, hyvinvointi on enemmän kuin terveys tai sen puuttuminen. Hyvinvointi syntyy monien tekijöiden summana ihmisen omien tarpeiden täyttymisen seurauksena. Hyvinvoinnin syntyyn vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ihmiset itse, heidän läheisensä, lähiympäristö sekä yhteiskuntapolitiikka. Tarvitaan myös uudenlaista välittämistä, ihmisten välistä yhteisöllisyyttä, toinen toisensa tukemista, auttamista ja hyvän jakamista. Vastuuta omasta hyvinvoinnista ei […]

Lue lisää Kuntalaisten hyvinvointia etsimässä

Icehearts – tukea pojille esikoulusta kutsuntoihin

Lukuaika5 min

Suomalaiset lapset ja nuoret voivat hyvin. Osa lapsista elää kuitenkin – jääkiekkotermein ilmaistuna – liukkaalla jäällä ja tarvitsee erityistä tukea. Lapsen pahoinvointi voi näkyä jo varhaiskasvatus- ja alakouluiässä. Lukuisista tutkimuksista tiedämme, että lapsuusiän ongelmat, kuten ylivilkkaus, käytös- sekä tunne-elämän häiriöt ennakoivat usein vaikeuksia myöhemmin elämässä. Tiedämme myös, että lapsen kasvua ja kehitystä suojaavien tekijöiden vahvistaminen […]

Lue lisää Icehearts – tukea pojille esikoulusta kutsuntoihin

Fiktiivinen brittimuurari ja terveyden edistäminen

Lukuaika3 min

Eräs kaikkien aikojen televisiosarjasuosikkini on brittiläinen draamakomedia Näkemiin vaan, muru (Auf Wiedersehen, Pet). Siinä joukko brittiläisiä rakennustyömiehiä pakenee Ison-Britannian massatyöttö-myyttä Saksaan, ja päätyy Düsseldorfiin rakennustyömaalle töihin. Eletään 1980-luvun alkua, eivätkä parakissa asuvien miesten elintavat ennakoi pitkää ikää. Tupakkaa palaa, ja kaljaa kuluu. THL:n tekemä alueellinen terveys ja hyvinvointitutkimus (ATH) maalaa osin samansuuntaista kuvaa vielä 2010-luvun […]

Lue lisää Fiktiivinen brittimuurari ja terveyden edistäminen

Eriarvoisuuden torjuminen on toivon rakentamista

Lukuaika5 min

Miten eriarvoisuus näkyy nuorten maailmassa? Nuorisoasiainkeskuksen henkilökunta haastatteli viime vuonna 1012 helsinkiläistä nuorta heidän arkipäivästään (Nuha-raportti). Nuo haastattelut ja mm. Nuorten hyvinvointikertomukseen kerätyt tilastoaineistot osoittavat, että Helsinkiin mahtuu monta normaalia. Yleinen kertomus Helsingistä on myönteinen. Ei ole liioiteltua sanoa, että noin 80–85 prosenttia nuorista voi koko ajan paremmin. Ongelmallista on, että välimatka hyvinvoivan enemmistön ja sinnittelevän vähemmistön välillä tuntuu […]

Lue lisää Eriarvoisuuden torjuminen on toivon rakentamista

Vasta itsensä arvokkaaksi ja pystyväksi kokeva huolehtii terveydestään

Lukuaika3 min

Köyhät kuolevat hyvätuloisia nuorempina. Terveyseroja ei sanottavammin ole onnistuttu kaventamaan. Jos tuloksia ei synny, on vaihdettava toimenpiteet. Ensinnäkin on olennaista tunnistaa, mitkä ovat suurimpia terveysongelmia. Toisekseen on hyvä tietää, mistä ne johtuvat. Kolmannekseen pitää olla ymmärrys siitä, miten ihmismieli toimii. Suurimmat terveysongelmat jo tiedetään ja ongelmien syntymisestä sekä ihmismielen toimimisesta on vähintään suuntaa antavaa tietoa. […]

Lue lisää Vasta itsensä arvokkaaksi ja pystyväksi kokeva huolehtii terveydestään

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen osa Eksoten strategiaa

Lukuaika3 min

Eksoten perustehtävänä on strategiansa mukaan tukea asiakasta edistämään omatoimisesti hyvinvointiaan ja terveyttään, ja tarjota hänelle palvelutarpeeseen perustuvat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien hyväksymän rahoituksen mukaisesti. Tavoitetilana on, että kansalaiset selviytyvät ”Toimintakykyisenä kotona” mahdollisimmin pitkään, ja että heillä olisi itse mahdollisuus vaikuttaa ja valita missä he haluavat tulla autetuiksi ja mistä selviävät itse. Maakunnallinen toimintaverkosto […]

Lue lisää Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen osa Eksoten strategiaa