Hyvinvointi- ja terveyserot

Hallitusohjelman leikkauslista uhkaa eriarvoisuuden kaventamista

Lukuaika3 min

Viime viikolla saimme odotetun uutuuden, strategisen hallitusohjelman. Iloksemme hallituskauden tavoitteeksi on asetettu, että ”Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet.” Hallitus on tunnistanut elintasoerojen ja jakolinjojen syventymiseen, muuttoliikkeeseen ja eriarvoistumiseen liittyvät uhkat. Terveyden ja hyvinvoinnin kymmenen vuoden tavoitteesta on hallitusohjelmassa seuraavia kirjauksia: ”suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa”, ”jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja […]

Lue lisää Hallitusohjelman leikkauslista uhkaa eriarvoisuuden kaventamista

Älkää käsittäkö väärin, mutta luovuuden pitäisi olla epämukavaa

Lukuaika5 min

Olen yrittänyt joskus olla luova, mutta turhan usein huomannut toistavani ainoastaan aikaisemmin oppimaani. Tässä ei sinänsä ole mitään pahaa. On hyvä toistaa asioita jotka toimivat eikä niitä kannata lähteä korjailemaan vain korjaamisen ilosta, mutta luovuudesta silloin ei ole kysymys. Helpolla pääseminen, vaikka se on joskus paikallaan, ei ole välttämättä kovinkaan luovaa. Jos luovia ratkaisuja halutaan […]

Lue lisää Älkää käsittäkö väärin, mutta luovuuden pitäisi olla epämukavaa

Liikunnan edistämiseen tarvitaan uusia ajatusmalleja

Lukuaika4 min

Väestön rapistuva fyysinen kunto ja riittämätön liikunta puhuttavat. Varusmiespalveluksen aloittavien miesten kestävyyskunto on huonoin 40 vuoteen. THL:n tutkimuksen mukaan 13 prosenttia 20–74-vuotiaista suomalaisista ei kykene juoksemaan 100 metriä. Vain joka viides 11–15-vuotiaista lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaan tunnin päivässä, osoitti viime viikolla julkaistu tutkimus. Fyysisestä passiivisuudesta terveyshaittojen aiheuttajana keskustellaan tilanteessa, jossa liikuntaa harrastetaan ohjatusti […]

Lue lisää Liikunnan edistämiseen tarvitaan uusia ajatusmalleja

Hyvinvoiva maaseutu tuottaa hyvinvointia koko yhteiskunnalle

Lukuaika2 min

Yksilön asuinpaikan merkitys on kasvanut hyvinvointia määrittelevänä tekijänä 1980-luvun hyvinvointivaltion kultakaudesta. Alueellisesti parhaiten näyttää menevän esikaupungeissa ja kaupunkien läheisellä maaseudulla, jossa väestön hyvinvoinnissa ilmenee kaupungin ja maaseudun positiiviset puolet. Alueelliset erot näkyvät elintasoon liittyvissä indikaattoreissa sekä elämänlaatuun, sosiaalisiin ongelmiin ja turvattomuuteen liittyvissä ilmiöissä. Alueellinen kehittäminen ei ole kaupunki – maaseutu vastakkainasettelua Hyvinvointierojen kaventamisessa on hyvä […]

Lue lisää Hyvinvoiva maaseutu tuottaa hyvinvointia koko yhteiskunnalle

Puolueilla on kirjavat keinot hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi

Lukuaika4 min

Puolueet valmistelevat tiettävästi jo seuraavan, vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen ohjelmaa. Keskusteluja käydään, asialistoja laaditaan ja mahdollisia hallituskokoonpanoja ennakoidaan. Kysyimme nykyisiltä eduskuntapuolueilta, miten ne näkevät Suomen eurooppalaisittain jyrkät väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot. Pyysimme eduskuntapuolueilta kolme keskeisintä konkreettista toimenpide-ehdotusta, joilla seuraavan hallituksen tulisi vähentää sosioekonomisia hyvinvointi- ja terveyseroja. Puolueiden kaksi viikkoa sitten antamat vastaukset olivat, täytyy […]

Lue lisää Puolueilla on kirjavat keinot hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi

Tapaturmia ehkäistään ympäristöä muuttamalla

Lukuaika5 min

Todennäköisyyttä joutua tapaturmaan on onnistuttu vähentämään monin tavoin muuttamalla työ-, vapaa-ajan-, asuin- tai liikenneympäristöä. Rakennustelineet, kevyen liikenteen väylät, liikenneympyrät, automaattisilla sammutuslaitteilla varustetut julkiset tilat, joustavat jääkiekkokaukaloiden reunamateriaalit tai lumien putoamisesteet katoilla ovat kaikki esimerkkejä fyysisessä ympäristössä tehdyistä muutoksista, joilla on voitu vähentää tapaturmavaaraa. Tapaturman todennäköisyys vaihtelee suuresti eri väestöryhmien välillä. Globaalit erot kehittyneiden ja kehittyvien […]

Lue lisää Tapaturmia ehkäistään ympäristöä muuttamalla

Kasvavat hyvinvointierot nakertavat yhteiskunnan perustaa

Lukuaika6 min

Vaikka suomalaisten terveydentila on kokonaisuutena ottaen kohentunut 2000-luvulla, ovat sosiaaliryhmien väliset terveyserot ovat kuitenkin pysyneet ennallaan. Erot ovat jopa kasvaneet. Eri sosiaaliryhmien kuolleisuudessa, pitkäaikaissairastavuudessa, koetussa terveydessä, mielenterveydessä, sairauksien biologisissa riskitekijöissä ja terveyteen vaikuttavissa elintavoissa on edelleen merkittäviä eroja. Miesten ja naisten sekä siviilisäätyjen väliset erot terveydessä ovat huomattavia. Samoin alueiden välillä on huomattavia terveyseroja. Itä-, […]

Lue lisää Kasvavat hyvinvointierot nakertavat yhteiskunnan perustaa

Naisilla ja miehillä on eroa, myös terveydessä

Monet eri tekijät vaikuttavat yksilön terveyteen. Mekanismit ovat monimutkaisia. Keitoksessa ovat aineksina perimä, biologiset ja sosiaaliset tekijät, ikä, koulutustaso, työmarkkina-asema, elin- ja työympäristö ja elintavat. Myös sukupuoli vaikuttaa. Osa sairauksista koskee yksinomaan naisia ja osa yksinomaan miehiä. Näitä ovat esimerkiksi naisten yleisin syöpä eli rintasyöpä ja miesten yleisin syöpä eli eturauhassyöpä. Monien pitkäaikaissairauksien esiintyvyys on […]

Lue lisää Naisilla ja miehillä on eroa, myös terveydessä