Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Miesten väliset terveyserot kertovat jakolinjoista Suomessa

Ei liene uutinen, että ekonomi Espoosta elää todennäköisesti pidempään kuin bussikuski Kainuusta. Terveyden luokkaerot ovat säilyneet ennallaan tai jopa kasvaneet viimeisen 25 vuoden aikana. Alemmissa yhteiskuntaluokissa on vähäisemmän koulutuksen lisäksi usein heikompi terveys ja pienemmät tulot. Hyväosaiset elävät lähes 10 vuotta kauemmin kuin huono-osaiset: hyvin toimeentulevat miehet elävät keskimäärin 82-vuotiaiksi, pienituloiset kuolevat jo noin 73-vuotiaina. […]

Lue lisää Miesten väliset terveyserot kertovat jakolinjoista Suomessa

Järjestöjen ja maakuntien yhteistyö tulee todeta sote-järjestämislaissa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisessä kannanotossa (21.3.2017) tuodaan esiin, että vaikka kunnille on sote-järjestämislaissa kirjattu velvoite tehdä yhteistyötä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa, puuttuu maakuntia koskevasta pykälästä tämä velvoite. Yhteistyö pienten järjestöjen kanssa ei ole kuitenkaan pieni asia. Pienet yleishyödylliset järjestöt tukevat kansalaisten omaa osallisuutta, heidän voimavarojaan ja vertaistukeen perustuvaa yhteisöllisyyttä ja täydentävät tällä tavoin julkista palvelujärjestelmää. Järjestöt tarjoavat varhaista […]

Lue lisää Järjestöjen ja maakuntien yhteistyö tulee todeta sote-järjestämislaissa

12 askelta parempaan kansanterveyteen

EU:n rahoittama, mittava kolmivuotinen CHRODIS-hanke on kartoittanut terveyden edistämisen ja kansantautien ehkäisemisen hyviä käytäntöjä ja tietojen vaihtamista. Hankkeen päätöskokous järjestettiin helmikuun lopussa Brysselissä. Kokouksen aloitti terveysasioista vastaava komissaari Vytenis Andiukaitis. Hän korosti, että terveyden edistämisen pitää alkaa jo syntymästä ja kattaa koko elämä siitä lähtien. Hän peräänkuulutti kaikenikäisten ja kaikkien terveyden edistämistä – erityisesti vähävaraisten ja vähän koulutettujen, jotka […]

Lue lisää 12 askelta parempaan kansanterveyteen

Terveystutkimukset ovat suomalaisen kansanterveystyön tukijalkoja

Suomalaisten kansanterveys on itsenäisyytemme sadan vuoden aikana huimasti parantunut ja elinikä lisääntynyt. Viime vuosikymmeninä tämä johtuu ennen kaikkea sotien jälkeen kehittyneestä sydäntautien ja muiden kroonisten tautien menestyksellisestä ehkäisystä. Työikäisten kuolleisuus on dramaattisesti vähentynyt, taudit ovat siirtyneet yhä myöhäisempiin ikävuosiin ja saadut noin kymmenen lisävuotta ovat pääasiassa terveitä vuosia. Minulta on usein kysytty, mitä on tämän saavutuksen […]

Lue lisää Terveystutkimukset ovat suomalaisen kansanterveystyön tukijalkoja

Kuinka Seinäjoki onnistui vähentämään lastensa ylipainoa

Seinäjoen kaupunki on ehtinyt saada kansallista ja kansainvälistä mainetta lastensa terveyden edistämisestä ja lihavuuden ehkäisystä. Vuonna 2009 oli kaupungin oman Effica-tietojärjestelmän mukaan 5-vuotiaista ylipainoisia joka kuudes, vuonna 2015 enää joka kymmenes. Myös alakoululaisten ylipainoisuus on vähentynyt. Olemme pohtineet, mitä hyvien tulosten takana on? Tarkkaa tutkimustietoa ei vielä ole, mutta muutamia mahdollisia syitä onnistumiseen voimme jo […]

Lue lisää Kuinka Seinäjoki onnistui vähentämään lastensa ylipainoa

Alkoholipolitiikalla voi vähentää eriarvoa

Marraskuussa lausunnoille lähetetyn alkoholilakiuudistuksen perusteluissa todetaan, että alkoholin haitat kohdistuvat eri väestöryhmiin eri tavoin, ja että haittojen vähentäminen edistäisi terveyden tasa-arvoa. Jo samoissa perusteluissa ennakoidaan kumminkin, että lakimuutos pikemminkin lisää eriarvoisuutta. Hallitus ei tunnu pitävän kiinni omasta ohjelmastaan, jossa terveyserojen kaventaminen on yksi strateginen tavoite. Keinoina piti olla terveyden edistäminen, varhaisen tuen vahvistaminen hallinnonalojen yhteistyöllä […]

Lue lisää Alkoholipolitiikalla voi vähentää eriarvoa

Pohjanmaa-hanke paransi mielenterveys- ja päihdepalveluita

Suomen mielenterveysseuran kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck perusteli syyskuussa pidetyillä Pohjanmaan II sosiaali- ja terveystutkimuksen päivillä, miksi mielenterveyden edistäminen on tärkeää. Vaikka suomalaisten fyysinen terveys paranee ja elinajanodote kasvaa, mielenterveydessä ei ole nähty vastaavaa paranemista. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuolleisuus on selvästi muuta väestöä suurempi: heidän elinaikansa on naisilla 15 vuotta lyhyempi ja miehillä peräti 20 vuotta. Haastatteluihin perustuvassa Terveys 2011 […]

Lue lisää Pohjanmaa-hanke paransi mielenterveys- ja päihdepalveluita

Latso diives, hyvää päivää – tunnetko romanikulttuuria?

Pohdimme työporukassa, mitä mielikuvia meillä on romaanikulttuurista: kauniita hameita ja koruja, upeita pitsiliinoja, ravihevosia ja monta romania sairaalan aulassa huolehtimassa läheisestään. Havahduimme: Mitä oikeasti tiedämme suomalaisesta kulttuurivähemmistöstä, joka on ollut maassamme 1500-luvulta lähtien, ja jonka hyvinvointia ja elinoloja on selvitetty viimeksi 1970-luvun väestölaskennassa Oletko käynyt romanilääkärin vastaanotolla? Kysymys liittyy romaniväestön kokemaan syrjintään, joka vaikuttaa yhteiskunnan […]

Lue lisää Latso diives, hyvää päivää – tunnetko romanikulttuuria?

Terveyden edistämiseen tarvitaan kolmatta tietä

Ottawan terveyden edistämisen julistuksen antamisesta tulee tällä viikolla kuluneeksi 30 vuotta. Julistuksen mukaan terveyden edistäminen on prosessi, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia hallita elämäänsä ja parantaa terveyttään. Jokaiselle tulisi antaa tasavertainen mahdollisuus ylläpitää terveyttään ja saavuttaa se reilusti. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Terveys edistyy, mutta ei kaikkien terveys. Käytännössä väestöryhmien väliset sosioekonomiset terveyserot ovat olleet niukasti esillä terveyttä […]

Lue lisää Terveyden edistämiseen tarvitaan kolmatta tietä

Työttömien haastatteluissa huomio myös työkykyyn

Ensi vuoden alusta lähtien työvoimaviranomaisten on hallituksen kaavailujen mukaan haastateltava kaikki työttömät kolmen kuukauden välein. Haastatteluun osallistumisen velvoite on sosiaalisessa mediassa tulkittu työttömien kyykyttämiseksi ja sanktioiden lisäämiseksi. Työvoimaviranomaiset puolestaan ovat huolissaan haastattelijatyövoiman riittävyydestä. Haastattelut voidaan kuitenkin nähdä myös oivana tilaisuutena rakentaa aiempaa tehokkaampi järjestelmä työttömien työkyvyn seurantaan ja tukemiseen. Työttömyys yhteydessä heikentyneeseen terveyteen Työttömyyden tiedetään […]

Lue lisää Työttömien haastatteluissa huomio myös työkykyyn