Hyvinvointi- ja terveyserot

Maailman parasta laatua tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin

Hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille suomalaisille. Laadun ja vaikuttavuuden edistäminen on myös yksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman päätavoitteista. Kansainvälisissä vertailuissa Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu on usein kärkikastissa, mutta ei aina. Esimerkiksi palveluiden saatavuuden osalta Suomella on parannettavaa, kertovat OECD-raportit vuosi toisensa jälkeen. Tämä on ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta iso […]

Lue lisää Maailman parasta laatua tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin

Diabeteksen ehkäisyä ja asiantuntijuutta somalialaisella twistillä

Olen toiminut tutkijana tyypin 2 diabetesta ehkäisevän StopDia-hankkeen somalitaustaisille suunnitellussa pilottitutkimuksessa. Siinä on käytetty alkuperäisestä StopDia-tutkimuksesta tuttuja komponentteja somalikulttuuriin muokattuna: kuusi ryhmätapaamista ja puhelinsovellus nimeltään Pienet Teot. StopDian somalitaustaisille suunnatun pilottitutkimuksen toteuttivat yhdessä THL, Itä-Suomen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Käänsin tutkimuksessa käytettävän materiaalin suomesta somaliksi ja vapaaehtoisten somalitaustaisten opiskelijoiden tukemana sain projektin kunnialla loppuun […]

Lue lisää Diabeteksen ehkäisyä ja asiantuntijuutta somalialaisella twistillä

Sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelut voivat syrjäyttää haavoittuvia ryhmiä – saadaanko kaikki pidettyä mukana?

Helsingin Vuosaaren terveysasemalle tulee joka kuukausi noin 1 300 sähköistä yhteydenottoa. Asiakas saa vastauksen yhteydenottoon usein samana päivänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut digitalisoituvat nopeasti. Esimerkiksi useat terveysasemat tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden varata ja perua aikoja sähköisesti.  Monessa paikassa chat-hoitaja neuvoo tarvittaessa. Etälääkäri voi puolestaan ottaa potilaan vastaan nopeammin kuin mitä hän ehtisi tehdä kasvokkain. Enää ei […]

Lue lisää Sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelut voivat syrjäyttää haavoittuvia ryhmiä – saadaanko kaikki pidettyä mukana?

Kotihoidon tuen sisaruskorotuksen poisto edistäisi heikosti kotoutumista ja työllisyyttä

Opetusministeri Li Andersson väläytti Ylen Ykkösaamun puheenvuorossaan 19.10. kotihoidon sisaruskorotusten lakkauttamista ja niiden kompensoimista alentamalla varhaiskasvatusmaksuja. Muutoksen tarkoitus olisi lisätä varhaiskasvatukseen osallistumista ja työllisyyttä. Ylen uutinen Anderssonin puheenvuorosta, 19.10.2019 Käyn tässä kirjoituksessa läpi omaani ja muiden tutkimuksiin perustuen, miten sisaruskorotuksen poistaminen sopisi tähän tarkoitukseen. Sisaruskorotusta maksetaan kotihoidon tuen saajille, kun he hoitavat myös muita kuin […]

Lue lisää Kotihoidon tuen sisaruskorotuksen poisto edistäisi heikosti kotoutumista ja työllisyyttä

Palvelumuotoilusta välineet Pakolaisten mielenterveystyön osaamiskeskuksen perustamiseen

Keväällä 2019 THL:n palvelumuotoilija Sami Makkula sai inspiroivan tehtävän muotoilla Pakolaisten mielenterveystyön osaamiskeskuksen yhdessä yliopistosairaaloiden kanssa. Olimme jo aiemmassa pakolaisten mielenterveystyötä kehittävässä hankkeessamme PALOMAssa havainneet, että pakolaisten mielenterveystyön alueellinen ja valtakunnallinen koordinointi oli puutteellista. Samoin THL:n tutkimukset ja aiemmat hankkeet osoittavat, että väestöryhmien välisiä mielenterveyseroja on kavennettava systemaattisesti. Uudessa PALOMA2-hankkeessamme päätimme tarttua toimeen ja lähteä […]

Lue lisää Palvelumuotoilusta välineet Pakolaisten mielenterveystyön osaamiskeskuksen perustamiseen

Yli miljoona suomalaista asuu yksin – asumisen murroksen vaikutuksia hyvinvointiin on tutkittu vasta vähän

Lukuaika3 min

Tällä hetkellä yli miljoona suomalaista asuu yksin, ja määrä vain kasvaa. Yksinasuvien osuus väestöstä on tuplaantunut viimeisten 30 vuoden aikana, ja arvioiden mukaan määrä nousee jo 1,5 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Myös muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa on yksinasuminen yleistynyt. Vaikka yksinasuminen on yhä yleisempää Suomessa, aihe ei ole toistaiseksi herättänyt laajaa keskustelua yhteiskunnassamme. Perinteinen yhteiskuntapolitiikka […]

Lue lisää Yli miljoona suomalaista asuu yksin – asumisen murroksen vaikutuksia hyvinvointiin on tutkittu vasta vähän

Pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten tavallisuuden kokemuksia tulisi vahvistaa

Lukuaika4 min

Jokainen meistä toivoo tulevansa kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin itse haluaa. Pitkäaikaissairaat ja fyysisesti vammaiset nuoret aikuiset joutuvat kuitenkin arjessaan taiteilemaan tavallisuuden ja erilaisuuden kokemusten välillä. Sairaus tai vamma pitäisi nähdä osana tavallista elämää, jossa eri identiteetit vaihtelevat ajassa ja paikassa. Tavallinen vai erilainen? Pro gradu -tutkielmassani havaitsin, että pitkäaikaissairaat ja fyysisesti vammaiset nuoret aikuiset […]

Lue lisää Pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten tavallisuuden kokemuksia tulisi vahvistaa

Tavoitteeksi aito yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisia palveluita on helppo kannattaa, mutta mitä niillä itse asiassa tarkoitetaan? Muodollisesti yhdenvertaisissa palveluissa tarjotaan samaa kaikille, eli samanlaisessa tilanteessa olevia ihmisiä kohdellaan samalla tavalla. Suomessa vallitsee vahva universaalin ihanne. Esimerkiksi äitiysneuvolassa tarjotaan lähtökohtaisesti sama palvelu kaikille raskaana oleville naisille. Samanlaiset palvelut eivät kuitenkaan aina riitä kaikille. Neuvolatyössä on tärkeää, että lisäkäyntejä voidaan antaa perheen […]

Lue lisää Tavoitteeksi aito yhdenvertaisuus

Rahapelihaittojen ehkäisy on otettava suomalaisen rahapelipolitiikan ykköstavoitteeksi

Arpajaislaki muuttui vuoden 2017 alussa ja kolme rahapeliyhteisöä yhdistyi uudeksi Veikkaus Oy:ksi. Muutosta valmisteltaessa THL:n asiantuntijat nostivat esiin, millaisia uhkia uudistus voi tuoda rahapelihaittojen kannalta. Uhkia olivat esimerkiksi verkossa pelattavien rahapeliautomaattien ja muiden kasinopelien tarjonnan ja markkinoinnin voimakas kasvu uuden yhtiön verkkokaupassa. Rahapelihaittojen ehkäisyyn päätettiin keskittyä arpajaislain uudistamisen toisessa vaiheessa. Tätä tahtoi hallintovaliokunnan lausunnon mukaan […]

Lue lisää Rahapelihaittojen ehkäisy on otettava suomalaisen rahapelipolitiikan ykköstavoitteeksi

Nuuskakin voi aiheuttaa terveyseroja – nuuskan saatavuutta pitäisi rajoittaa

Nuuskan käyttö on yleisempää ammattiin opiskelevilla kuin lukiolaisilla. Nuuskan käyttö on tupakoinnista poiketen yleistynyt molemmissa ryhmissä, ja ryhmien väliset erot nuuskan käytössä ovat kasvaneet. Tuoreessa tutkimuksessamme havaitsimme, että nuoren oma toisen asteen koulutusvalinta oli yhteydessä tupakkatuotteiden käytön yleisyyteen vanhempien koulutustaustasta riippumatta. Se, että tupakkatuotteiden käytön yleisyys eriytyy jo nuorilla eri koulutusryhmissä, on kestämätöntä sekä yleisesti […]

Lue lisää Nuuskakin voi aiheuttaa terveyseroja – nuuskan saatavuutta pitäisi rajoittaa