Väkivalta

Nuorten kohtaaman seksuaalisen väkivallan syyt – miten tutkimustietoa tulee tulkita?

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja sisäministeri Kai Mykkänen kirjoittivat Tyttöjen päivänä 11.10.2018 lapsiasiavaltuutetun blogissa huolestuttavasta ilmiöstä: ulkomaalaistaustaiset nuoret kokevat huomattavasti muita nuoria useammin seksuaalista väkivaltaa. Ulkomaista syntyperää olevilla nuorilla on myös muita hyvinvoinnin pulmia huomattavasti suomalaista syntyperää olevia nuoria enemmän. Blogissa kirjoitetaan maahanmuuttajien tuovan mukanaan suomalaista kulttuuria rikastuttavia piirteitä. Siinä kiinnitetään huomiota myös rikollisiin ja ihmisoikeuksia […]

Lue lisää Nuorten kohtaaman seksuaalisen väkivallan syyt – miten tutkimustietoa tulee tulkita?

Onko Suomessa turvakoteja tarpeeksi, ja paljonko on tarpeeksi?

Lukuaika5 min

Turvakodit ovat lainsäädännössä määriteltyjä erityispalveluita ihmisille, jotka ovat kokeneet lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Laki velvoittaa, että eri puolilla Suomea pitää olla tarjolla ja saatavilla turvakotipalveluja tarpeeseen nähden riittävästi. On perusteltua kysyä, miten näihin lain vaatimuksiin on pystytty vastaamaan. Vuodesta 2015 lähtien turvakotien määrä on kasvanut 19 turvakodista 27 turvakotiin ja turvakotien perhepaikkoja on lisätty 114 […]

Lue lisää Onko Suomessa turvakoteja tarpeeksi, ja paljonko on tarpeeksi?

Ikä ei suojaa väkivallalta

Lukuaika5 min

Ikääntyvien kokema väkivalta näyttäytyy yhteiskunnassamme yhtä monimuotoisena kuin muiden väestöryhmien. Oman erityispiirteensä ikääntyneiden kokemaan lähisuhdeväkivaltaan tuo iän mukana kasvava hauraus ja haavoittuvuus, johon voi liittyä myös puolustuskykyä alentavia sairauksia, kuten vaikkapa muistisairaudet. Iäkkäät ovatkin väestöryhmä, jota meidän pitäisi erityisesti pystyä suojelemaan väkivallalta. Ikääntyneet ovat tottuneet pärjäämään ilman apua Tämän päivän ikääntyneet ovat tottuneet pärjäämään omillaan […]

Lue lisää Ikä ei suojaa väkivallalta

Seksuaalikasvatus poistaa tabuja ja väärinkäsityksiä

Lähes päivittäin saamme lukea uutisia, joissa ihmiset kertovat heitä vastaan tehdystä häirinnästä, väkivallasta ja ahdistelusta. Ihmiset ovat rohkaistuneet kertomaan asioista, joista ovat vaienneet vuosia, jopa vuosikymmeniä. Ja hyvä niin. Nyt otsikoihin ovat nousseet yksittäisten ihmisten kokemukset. Ne ovat arvokkaita ja on tärkeää, että ihmiset tulevat kuulluksi ja tuntevat, että myös heidän kokemuksensa otetaan todesta. Yhtä […]

Lue lisää Seksuaalikasvatus poistaa tabuja ja väärinkäsityksiä

Istanbulin sopimus lisää paineita rikoslain muuttamiseen

Lukuaika4 min

Suomi liittyi Euroopan neuvoston Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan sopimukseen (Istanbulin sopimus) kolme vuotta sitten. Liittyminen asetti Suomelle lukuisia velvoitteita erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien auttamiseksi ja tekijöiden saattamiseksi vastuuseen. Suomi on panemassa normeja täytäntöön perustamalla mm. seksuaaliväkivallan uhreille yliopistollisten keskussairaaloiden yhteyteen tukikeskuksia, joissa voidaan näytteenoton lisäksi antaa akuuttivaiheen psykososiaalista tukea […]

Lue lisää Istanbulin sopimus lisää paineita rikoslain muuttamiseen

Ero voi olla vaarallista aikaa myös lapselle

Lukuaika4 min

Erossa suurin haaste lapsen näkökulmasta on vanhemmuuden jatkuminen. Lapsen kasvun ja kehityksen kannalta on välttämätöntä, että hän saa osakseen hoivaa ja turvaa molemmilta vanhemmiltaan. Jos vanhempien suhteessa on ollut väkivaltaa, ero on varsinkin naiselle erityisen vaarallista aikaa. Porvoon traagiset tapahtumat muistuttavat siitä, että se voi olla sitä myös lapselle. Vanhempien erotessa perheissä, joissa on käytetty […]

Lue lisää Ero voi olla vaarallista aikaa myös lapselle

Eurooppalainen perheoikeuskeskus on kuin älypuhelin

Lukuaika3 min

Kun perheessä on väkivaltaa, pahan kierre tyypillisesti syvenee ajan kuluessa. Tiedämme, että perheväkivalta tulee viranomaisille ilmi vasta, kun väkivaltaa on esiintynyt jo pitkään. Usein perheenjäsenille kehittyy väkivallan jatkuessa muitakin kiperiä terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia. Apua saatetaan ajan mittaan hakea eri fyysisiin tai psyykkisiin oireisiin, ja lapset voivat oireilla kotona ja koulussa ennen kuin ongelmien varsinainen […]

Lue lisää Eurooppalainen perheoikeuskeskus on kuin älypuhelin

”Kiitos ammattitaitoisista korvista” – Nollalinja vastaa 24h/7

Lukuaika4 min

Nollalinjan puhelin soi. Päivystäjä vastaa. Nuori nainen kysyy arasti, voiko hän kysyä neuvoa, koska ei tiedä mitä hänen pitäisi ajatella tai tehdä. Soittaja on kokenut uudessa avioliitossa ensimmäistä kertaa fyysistä väkivaltaa miehensä taholta. Liitossa on ollut aiemmin solvaamista ja nimittelyä, mutta nyt tilanne oli kärjistynyt humalan myötä fyysiseksi väkivallaksi. Soittaja on hyvin järkyttynyt ja häpeissään. […]

Lue lisää ”Kiitos ammattitaitoisista korvista” – Nollalinja vastaa 24h/7

Turvakoteja tarvitaan lisää, mutta ketään ei jätetä heitteille

Lukuaika5 min

Kesän kuluessa on useampaan otteeseen eri lehdissä kirjoitettu siitä, että satoja ihmisiä käännytettiin viime vuonna pois turvakodeista tilanpuutteen takia (esim. HS 30.6.2016, HBL 27.6.2016). Nämä kirjoitukset vaativat, syystäkin, että turvakotipaikkoja tarvitaan lisää. Tosiasia on, että THL:n vuoden 2015 turvakotitilaston mukaan noin 1 200 ihmistä ei päässyt tilanpuutteen takia siihen turvakotiin, johon otti yhteyttä. Lukua ei voi uskottavasti […]

Lue lisää Turvakoteja tarvitaan lisää, mutta ketään ei jätetä heitteille

Tunnistathan sinä, kun ikääntynyttä kaltoinkohdellaan

Lukuaika4 min

Joka neljäs yli 60-vuotias nainen tulee Suomessa vuosittain kaltoinkohdelluksi. Silti tästä ilmiöstä ei juurikaan puhuta. Kaltoinkohtelu voi olla monenlaista, vakavaa tai lievää, fyysistä tai henkistä väkivaltaa, seksuaalista tai taloudellista hyväksikäyttöä, oikeuksien rajoittamista, loukkaamista tai muuta alentavaa kohtelua. Myös tekemättä jättäminen, laiminlyönti, on kaltoinkohtelua. Tutkimusten mukaan iäkkäisiin naisiin kohdistui yleisimmin henkistä väkivaltaa. Seuraavaksi yleisimpiä kaltoinkohtelun muotoja […]

Lue lisää Tunnistathan sinä, kun ikääntynyttä kaltoinkohdellaan