Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Lastensuojelu maksaa – mikä on turhaa, mikä tarpeellista?

Vaikuttavuus ja kustannukset puhuttavat kuntien tehdessä parhaillaan erilaisia talouden sopeutustoimia. Jotta sopeuttaminen ei johtaisi ojasta allikkoon, on syytä pysähtyä sen äärelle, mitä ovat turhat ja mitä tarpeelliset kustannukset palveluissa lastensuojelun ja sosiaalihuollon näkökulmasta. Suhdeperustainen työskentely, joka painottaa muun muassa ihmissuhteita, dialogia, yhteistoiminnallisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä, on monen tutkimuksen toteama avain vaikuttavuuteen sosiaalipalveluissa. Valitettavasti suhdeperustainen, luottamusta rakentava […]

Lue lisää Lastensuojelu maksaa – mikä on turhaa, mikä tarpeellista?

Diabeteksen ehkäisyä ja asiantuntijuutta somalialaisella twistillä

Olen toiminut tutkijana tyypin 2 diabetesta ehkäisevän StopDia-hankkeen somalitaustaisille suunnitellussa pilottitutkimuksessa. Siinä on käytetty alkuperäisestä StopDia-tutkimuksesta tuttuja komponentteja somalikulttuuriin muokattuna: kuusi ryhmätapaamista ja puhelinsovellus nimeltään Pienet Teot. StopDian somalitaustaisille suunnatun pilottitutkimuksen toteuttivat yhdessä THL, Itä-Suomen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Käänsin tutkimuksessa käytettävän materiaalin suomesta somaliksi ja vapaaehtoisten somalitaustaisten opiskelijoiden tukemana sain projektin kunnialla loppuun […]

Lue lisää Diabeteksen ehkäisyä ja asiantuntijuutta somalialaisella twistillä

Kotihoidon tuen sisaruskorotuksen poisto edistäisi heikosti kotoutumista ja työllisyyttä

Opetusministeri Li Andersson väläytti Ylen Ykkösaamun puheenvuorossaan 19.10. kotihoidon sisaruskorotusten lakkauttamista ja niiden kompensoimista alentamalla varhaiskasvatusmaksuja. Muutoksen tarkoitus olisi lisätä varhaiskasvatukseen osallistumista ja työllisyyttä. Ylen uutinen Anderssonin puheenvuorosta, 19.10.2019 Käyn tässä kirjoituksessa läpi omaani ja muiden tutkimuksiin perustuen, miten sisaruskorotuksen poistaminen sopisi tähän tarkoitukseen. Sisaruskorotusta maksetaan kotihoidon tuen saajille, kun he hoitavat myös muita kuin […]

Lue lisää Kotihoidon tuen sisaruskorotuksen poisto edistäisi heikosti kotoutumista ja työllisyyttä

Paniikkisäästöissä ei pidä leikata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä eriarvoisuuden kaventaminen (hyte-työ) on Suomessa yksi tärkeistä kuntien ja julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden lakisääteisistä tehtävistä. Tämä ei ole ihme, sillä hyvinvointi ja terveys ja turvallisuus syntyvät ja niitä ylläpidetään ihmisten arjessa ja arjen ympäristöissä. STM:n syyskuisen uutisen mukaan kunnat toivovat tulevassa sote-rakenteessa tässä asiassa roolia. Kunnat eivät kuitenkaan pysty […]

Lue lisää Paniikkisäästöissä ei pidä leikata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Imetystä edistetään pohjoismaisella yhteistyöllä

Imetyksen edistäminen on tärkeä osa kansanterveyden edistämistä. WHO:n mukaan jokainen imetykseen sijoitettu dollari maksaa itsensä takaisin 36-kertaisena. Lapsen terveyden lisäksi imetys vähentää äitien riskiä sairastua rinta- ja munasarjasyöpään. Suomessa suositellaan 4-6 kuukauden täysimetystä ja imetyksen jatkamista muun ruoan ohella vähintään vuoden ikään asti. Saamme tuoretta tutkimustietoa suosituksen toteutumisesta tammikuussa 2020. Pohjoismaat ovat imetyksen edistämisen työssä […]

Lue lisää Imetystä edistetään pohjoismaisella yhteistyöllä

Ehkäisevissä palveluissa vain asiakaskunta on universaali – palvelut ovat yksilöllisiä

Universaali ehkäisevä terveydenhuolto on palvelua, jota tarjotaan kaikille tiettyyn kohderyhmään kuuluville riippumatta heidän terveydentilastaan. Kohderyhmä on valittu tunnettujen riskien tai elämänvaiheeseen liittyvän tuen tarpeen perusteella. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi terveystarkastusohjelman mukaiset käynnit äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa, kuten myös työttömien ja tietyn ikäisten vanhusten terveystarkastukset. Universaalius tarkoittaa kaikkien kohderyhmään kuuluvien pääsyä palvelujen […]

Lue lisää Ehkäisevissä palveluissa vain asiakaskunta on universaali – palvelut ovat yksilöllisiä

Seksuaalikasvatuksella voidaan vähentää seksuaaliväkivaltaa

Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen kohdistuva väkivalta ja häirintä ovat yleisiä lasten ja nuorten arjessa. Kouluterveyskyselyn 2017 mukaan perusopetuksen 4. ja 5.-luokkalaisista pojista ja tytöistä 7 prosenttia oli viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana kokenut häiritsevää kehon kommentointia tai seksuaalisesti värittynyttä viestittelyä. Seksuaaliväkivallan kokemukset ovat häirintää harvinaisempia, mutta perusopetuksen 4.-5.-luokkalaisista pojista ja tytöistä 2 prosenttia oli viimeksi kuluneen […]

Lue lisää Seksuaalikasvatuksella voidaan vähentää seksuaaliväkivaltaa

Suomalaiset arvostavat julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita

Sote-uudistusta on suunniteltu jo monen hallituksen aikana. Työ on ollut vaiheikasta ja käänteet jopa dramaattisia, kun uudistusyritykset ovat kariutuneet kerta toisensa jälkeen perustuslaillisiin ongelmiin. Sote-uudistuksesta on käyty värikästä julkista keskustelua, johon ovat osallistuneet paitsi puolueet myös eri alojen asiantuntijat ja tutkijat, sote-alan ammattijärjestöt sekä yksityisten ja julkisten sosiaali- terveyspalvelujen tuottajat. Kansalaisten ja palvelujen käyttäjien ääni […]

Lue lisää Suomalaiset arvostavat julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita

Sosiaaliturva ei onnistu poistamaan sosiaalista eriarvoisuutta

Hiljattain uutisoitiin, että perimä vaikuttaa yksilöiden tuloihin. Taloustieteilijöiden tutkimuksessa seurattiin 1950-luvulla syntyneiden identtisten ja epäidenttisten kaksosten rekistereitä. Tutkimuksesta tehdyt tulkinnat olivat kiinnostavia: Hyvinvointivaltio ei pysty enää vaikuttamaan tulonjakoon, väittivät yhdet. Pystymme vaikuttamaan siihen, millaisia ominaisuuksia arvostetaan, sanoivat toiset. Tuloerot eivät kasva, mutta varallisuuserot kasvavat. Suomi eriarvoistuu, vaikka tilastot eivät kaikilta osin sitä todista. Eriarvoisuutta koskevia […]

Lue lisää Sosiaaliturva ei onnistu poistamaan sosiaalista eriarvoisuutta

Onko meillä varaa olla panostamatta mikrobilääkeresistenssin torjuntaan?

Mikrobilääkkeet, eli bakteerien, virusten, sienten, ja parasiittien aiheuttamien infektioiden hoitoon kehitetyt lääkkeet, ovat yksi viime vuosisadan suurista keksinnöistä. Lääkkeiden teho uhkaa kuitenkin hävitä kun mikrobit ovat alkaneet kehittää vastustuskykyä eli resistenssiä niitä vastaan. Varsinkin bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon kehitetyt lääkkeet ovat menettäneet tehoaan. Resistenssin yleistymisen pelätään vievän meidät takaisin aikaan, jolloin infektiotauteihin ei ollut hoitoa […]

Lue lisää Onko meillä varaa olla panostamatta mikrobilääkeresistenssin torjuntaan?