Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Onko meillä varaa olla panostamatta mikrobilääkeresistenssin torjuntaan?

Mikrobilääkkeet, eli bakteerien, virusten, sienten, ja parasiittien aiheuttamien infektioiden hoitoon kehitetyt lääkkeet, ovat yksi viime vuosisadan suurista keksinnöistä. Lääkkeiden teho uhkaa kuitenkin hävitä kun mikrobit ovat alkaneet kehittää vastustuskykyä eli resistenssiä niitä vastaan. Varsinkin bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon kehitetyt lääkkeet ovat menettäneet tehoaan. Resistenssin yleistymisen pelätään vievän meidät takaisin aikaan, jolloin infektiotauteihin ei ollut hoitoa […]

Lue lisää Onko meillä varaa olla panostamatta mikrobilääkeresistenssin torjuntaan?

Haluaisitko sinä katsoa sivusta, kun asioistasi päätetään? Sitä ei halua myöskään vammainen lapsi

”En pidä siitä, että asioistani puhutaan ilman että olen paikalla.” ”Haluan kertoa itse omista asioistani.” “Minulta pitää kysyä mielipide.” Näin kommentoivat lapset kyselyssä, jonka teimme vammaispalvelujen asiakkaille 2017. Kyselystä valmistui raportti Osallisuus vammaissosiaalityössä on yhteistyötä – asiakkaiden kokemuksia. Mitä saimme selville vammaisen lapsen kohtaamisesta sosiaalityössä? Että se on valitettavasti vielä aika lapsen kengissä. Joka neljäs […]

Lue lisää Haluaisitko sinä katsoa sivusta, kun asioistasi päätetään? Sitä ei halua myöskään vammainen lapsi

Oppilaitosten tulee ottaa yhdenvertaisuus ja sukupuolen moninaisuus vakavasti

Lain mukaan oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen oppimisympäristöön. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu.  Ahtaat sukupuolinormit rajoittavat erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämää. Asenneilmapiiri seksuaalivähemmistöjä kohtaan on muuttunut erityisesti 2000-luvun aikana suvaitsevaisemmaksi. Sama kehityskulku ei kuitenkaan ole ulottunut sukupuolivähemmistöihin ja asenteiden ohella transsukupuolisten juridiseen asemaan liittyy edelleen massiivisia ongelmia. Kouluterveyskyselyn tulokset kertovat […]

Lue lisää Oppilaitosten tulee ottaa yhdenvertaisuus ja sukupuolen moninaisuus vakavasti

Mitä terveyskeskuslääkäri tekee? Tällainen on Oma Keskiverron työpäivä

Terveyskeskuslääkäri Oma Keskiverto lähtee aamulla töihin ja miettii, keitä potilaita hän tapaa tänään. Vastaanotolle voi tulla äiti vauvan kanssa, keski-ikäinen yrittäjä, rollaattorilla kulkeva muistisairas vanhus tai työtön 25-vuotias mies, jolla on elämä solmussa. Usein Keskiverto toimii paitsi lääkärinä, myös ohjaa potilaita sosiaalipuolen palveluihin. Tänään käynnille on tulossa muutama uusi asiakas, joita Keskiverto ei ole tavannut […]

Lue lisää Mitä terveyskeskuslääkäri tekee? Tällainen on Oma Keskiverron työpäivä

Aikuissosiaalityön uudistaminen edellyttää valtakunnallista kehittämisohjelmaa

”Tulevaisuuden sosiaalityö toimii mahdollisimman lähellä ihmisten elämänpiiriä. Sosiaalityö on matalalla kynnyksellä tavoitettavaa lähipalvelua, jolle on ominaista yhteisöllinen lähestymistapa ja yhteiskunnallinen näkökulma.” Näin alkaa sosiaalityön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän visio. Se tuo esiin sosiaalityön kokonaisvaltaisuuden, mikä on työn erityinen vahvuus. Samalla kun sosiaalityöllä on keskeinen tehtävä työikäisten ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten osallisuuden ja arkipäivän sujuvuuden edistäjänä, […]

Lue lisää Aikuissosiaalityön uudistaminen edellyttää valtakunnallista kehittämisohjelmaa

Vielä kerran sote-uudistuksesta: Miten käy hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle?

Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa puhuttiin paljon valinnanvapaudesta ja sairaalasänkyjen sijainneista. Vähemmälle huomiolle jäi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen (jatkossa lyhennämme ”hyte”). Kulisseissa kuitenkin tapahtui. Lähes jokaiseen maakuntaan oli nimetty hyte-valmistelija, jonka tehtävänä oli miettiä, miten hyte-työtä edistettäisiin paremmin niiden kuuluisien leveiden hartioiden toimesta maakunnissa, ja miten tukea kuntia niiden tärkeässä hyte-työssä. […]

Lue lisää Vielä kerran sote-uudistuksesta: Miten käy hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle?

Taiteen paikkaa raivataan rakenteisiin vauhdilla

Kulttuurin ja taiteen merkitys yhtenä ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistävänä tekijänä on saamassa yhä painavampaa jalansijaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja koulutusta suunniteltaessa ja kehitettäessä. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä esittää tuoreessa raportissaan lukuisia jatkotoimia, joihin kulttuurihyvinvointityön vakiinnuttamiseksi on ryhdyttävä. Samaisessa raportissa muistutetaan, että Suomi on politiikkaohjelmien ja rakenteiden tasolla taiteesta ja […]

Lue lisää Taiteen paikkaa raivataan rakenteisiin vauhdilla

Indikaattoreista isot linjat, paikallistiedosta syvyyttä näkemyksiin – Näin Lappi käyttää indikaattoreita hyvinvointityössä

THL julkaisi syksyllä hyvinvointikertomustyön avuksi minimitietosisällöt kuntien ja alueiden käyttöön. Työskentelemme hyvinvointijohtamisen äärellä Lapissa ja pohdimme tässä blogikirjoituksessa, miten tällaiset mallit toimivat, kun ne otetaan käyttöön maakunnan kehittämistyössä. Meillä on vielä tuoreessa muistissa Lapin maakunnallisen hyvinvointiohjelman teko, joten palataanpa siihen. Hyvinvointi on kaikkien asia ”Hyvinvointi on kaikkien asia” on ajatus, jonka pohjalta rakennamme Lapissa maakunnallista […]

Lue lisää Indikaattoreista isot linjat, paikallistiedosta syvyyttä näkemyksiin – Näin Lappi käyttää indikaattoreita hyvinvointityössä

Esittelyssä hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöt – Käytössänne, olkaa hyvä!

Kouluruokailusuositusten noudattaminen, ikääntyneiden lonkkamurtumien määrä, kuntalaisten kirjastokäynnit, syrjäytyneiden nuorten määrä, sairastavuus kunnassa, tervehampaisten 12-vuotiaiden määrä. Mitä yhteistä näillä on? Kaikki ovat indikaattoreita, joilla kunnat ja alueet mittaavat ja suuntaavat tekemäänsä hyvinvoinnin edistämistyötä. Hyvinvointimme on usean tekijän summa, ja sen toteutumista voi katsoa monesta eri suunnasta. Niinpä indikaattoreita ja mittareitakin on monenlaisia, ja ne ovat erilaisia […]

Lue lisää Esittelyssä hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöt – Käytössänne, olkaa hyvä!

Aktiivimalli lisää toimeentulotuen tarvetta, mutta ei juuri kasvata pienituloisten määrää

Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan viime vuoden alussa. Sen periaatteena on kannustaa työttömiä aktiivisuuteen sillä uhalla, että muuten työttömyysetuutta alennetaan 4,65 prosenttia joka vastaa yhtä päivää kuukaudessa. Aktiivimallista on julkaistu niukasti vaikutusarvioita johtuen osin simulointimallien tietopohjan puutteista. Siksi tehdyt vaikutusarviot hallituskauden muutoksista muun muassa tuloeroihin ja pienituloisuusasteeseen (esim. Tervola ja Kärkkäinen 2018; Tervola 2019) eivät ole […]

Lue lisää Aktiivimalli lisää toimeentulotuen tarvetta, mutta ei juuri kasvata pienituloisten määrää