Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Poikkeustilanne tuo nopeasti esiin hyvinvointi- ja terveyserot – miten estämme erojen kasvua?

Koronaviruspandemian vuoksi Suomen hallitus on tehnyt ennennäkemättömiä ratkaisuja. Päätösten teko on vaikeaa tasapainottelua tartuntojen leviämisen estämisen ja eriarvoisuutta synnyttävien olosuhteiden välillä. Välitön vaara: viruksen hallitsematon leviäminen. Pidemmän aikavälin vaara: syventyvät sosioekonomiset erot. ”Koronaviruspandemia on poikkeustilanne, joka voi nopeasti lisätä eri ihmisryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja.” Poikkeustilanteet tuovat hyvin esiin sen, miten toisilla ihmisillä on enemmän […]

Lue lisää Poikkeustilanne tuo nopeasti esiin hyvinvointi- ja terveyserot – miten estämme erojen kasvua?

Ilman johtamista hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaaosta – Miten tavoitteisiin päästään?

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valmistelu on puolivälissä. Ohjelmalla on viisi tavoitetta, joista yksi on toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Miten sen voi menestyksekkäästi saada aikaan? Muutos vaatii pysyviä rakenteita monialaiselle yhteistyölle ja toimivia malleja eri sisältöalueille. Lisäksi mukana olevilla toimijoilla on oltava riittävästi resursseja, valtaa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen […]

Lue lisää Ilman johtamista hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaaosta – Miten tavoitteisiin päästään?

Uudenlaiset, sujuvat ja vaikuttavat sote-palvelut edellyttävät yhteistyötä ja yhteistä tahtoa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on pyörähtänyt käyntiin. Suuri joukko sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita kokoontui THL:ään 3. helmikuuta pohtimaan, miten perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta parannetaan ja miten palvelut sovitetaan yhteen ihmisen tarpeita vastaavaksi. Kaksivuotinen kehittämisohjelma sisältää runsaasti odotuksia. Miten toiveisiin voidaan vastata? Tavoitteiden saavuttamista seurataan tiukasti Ohjelman alueellisiin hankkeisiin osoitettava valtionrahoitus velvoittaa tekemään muutoksia […]

Lue lisää Uudenlaiset, sujuvat ja vaikuttavat sote-palvelut edellyttävät yhteistyötä ja yhteistä tahtoa

Ilman ehkäisevää ja edistävää työtä tulevaisuuden sote-keskukset eivät pysty muuttamaan kehityksen suuntaa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman, tuttavallisemmin sote-keskusten, valtionavustushaku alkoi juuri. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa alueille yhteensä 70 miljoonaa euroa palveluiden kehittämiseen. Nyt täytyy varmistaa, että ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ saa kehittämistyössä ansaitsemansa painoarvon. Eurostatin mukaan Suomessa voitaisiin estää lähes puolet alle 75-vuotiaiden ennenaikaisista kuolemista (8 700 kuolemaa vuodessa) ehkäisevillä, hyvinvointia ja terveyttä […]

Lue lisää Ilman ehkäisevää ja edistävää työtä tulevaisuuden sote-keskukset eivät pysty muuttamaan kehityksen suuntaa

Kouluaamujen alkaminen myöhemmin ei taio lisää lepoaikaa oppilaiden vuorokauteen

Kouluaamut on päätetty siirtää alkamaan aiempaa myöhemmin muutamissa Suomen kunnissa, ja useat kunnat harkitsevat samaa. Perusteluina on esitetty, että koululaiset saisivat silloin nukutuksi enemmän ja voisivat kulkea kouluun valoisampaa koulutietä. Kansainvälisen tutkimustiedon perusteella ei kuitenkaan näytä siltä, että kouluaamujen myöhentämisellä saavutettaisiin etuja. Kouluaamujen myöhentäminen viivästytti oppilaiden päivärytmiä eikä lisännyt unta Useimmat tutkimuksista on tehty kouluissa […]

Lue lisää Kouluaamujen alkaminen myöhemmin ei taio lisää lepoaikaa oppilaiden vuorokauteen

Lastensuojelu maksaa – mikä on turhaa, mikä tarpeellista?

Vaikuttavuus ja kustannukset puhuttavat kuntien tehdessä parhaillaan erilaisia talouden sopeutustoimia. Jotta sopeuttaminen ei johtaisi ojasta allikkoon, on syytä pysähtyä sen äärelle, mitä ovat turhat ja mitä tarpeelliset kustannukset palveluissa lastensuojelun ja sosiaalihuollon näkökulmasta. Suhdeperustainen työskentely, joka painottaa muun muassa ihmissuhteita, dialogia, yhteistoiminnallisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä, on monen tutkimuksen toteama avain vaikuttavuuteen sosiaalipalveluissa. Valitettavasti suhdeperustainen, luottamusta rakentava […]

Lue lisää Lastensuojelu maksaa – mikä on turhaa, mikä tarpeellista?

Diabeteksen ehkäisyä ja asiantuntijuutta somalialaisella twistillä

Olen toiminut tutkijana tyypin 2 diabetesta ehkäisevän StopDia-hankkeen somalitaustaisille suunnitellussa pilottitutkimuksessa. Siinä on käytetty alkuperäisestä StopDia-tutkimuksesta tuttuja komponentteja somalikulttuuriin muokattuna: kuusi ryhmätapaamista ja puhelinsovellus nimeltään Pienet Teot. StopDian somalitaustaisille suunnatun pilottitutkimuksen toteuttivat yhdessä THL, Itä-Suomen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Käänsin tutkimuksessa käytettävän materiaalin suomesta somaliksi ja vapaaehtoisten somalitaustaisten opiskelijoiden tukemana sain projektin kunnialla loppuun […]

Lue lisää Diabeteksen ehkäisyä ja asiantuntijuutta somalialaisella twistillä

Kotihoidon tuen sisaruskorotuksen poisto edistäisi heikosti kotoutumista ja työllisyyttä

Opetusministeri Li Andersson väläytti Ylen Ykkösaamun puheenvuorossaan 19.10. kotihoidon sisaruskorotusten lakkauttamista ja niiden kompensoimista alentamalla varhaiskasvatusmaksuja. Muutoksen tarkoitus olisi lisätä varhaiskasvatukseen osallistumista ja työllisyyttä. Ylen uutinen Anderssonin puheenvuorosta, 19.10.2019 Käyn tässä kirjoituksessa läpi omaani ja muiden tutkimuksiin perustuen, miten sisaruskorotuksen poistaminen sopisi tähän tarkoitukseen. Sisaruskorotusta maksetaan kotihoidon tuen saajille, kun he hoitavat myös muita kuin […]

Lue lisää Kotihoidon tuen sisaruskorotuksen poisto edistäisi heikosti kotoutumista ja työllisyyttä

Paniikkisäästöissä ei pidä leikata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä eriarvoisuuden kaventaminen (hyte-työ) on Suomessa yksi tärkeistä kuntien ja julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden lakisääteisistä tehtävistä. Tämä ei ole ihme, sillä hyvinvointi ja terveys ja turvallisuus syntyvät ja niitä ylläpidetään ihmisten arjessa ja arjen ympäristöissä. STM:n syyskuisen uutisen mukaan kunnat toivovat tulevassa sote-rakenteessa tässä asiassa roolia. Kunnat eivät kuitenkaan pysty […]

Lue lisää Paniikkisäästöissä ei pidä leikata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Imetystä edistetään pohjoismaisella yhteistyöllä

Imetyksen edistäminen on tärkeä osa kansanterveyden edistämistä. WHO:n mukaan jokainen imetykseen sijoitettu dollari maksaa itsensä takaisin 36-kertaisena. Lapsen terveyden lisäksi imetys vähentää äitien riskiä sairastua rinta- ja munasarjasyöpään. Suomessa suositellaan 4-6 kuukauden täysimetystä ja imetyksen jatkamista muun ruoan ohella vähintään vuoden ikään asti. Saamme tuoretta tutkimustietoa suosituksen toteutumisesta tammikuussa 2020. Pohjoismaat ovat imetyksen edistämisen työssä […]

Lue lisää Imetystä edistetään pohjoismaisella yhteistyöllä