Hyvinvointi- ja terveyserot

Henkilökohtainen FinTerveys-terveysprofiili kannustaa terveyttä edistäviin valintoihin

FinTerveys 2017 -tutkimukseen osallistuneet saavat helmikuun aikana henkilökohtaisen terveysprofiilinsa. Näin kattavaa palautetta ei aiempiin tutkimuksiimme osallistuneille ole annettu. Terveysprofiili sisältää tietoja yleisimmistä kansantaudeista ja toimintakyvystä sekä tärkeimmistä näihin vaikuttavista tekijöistä, joihin yksilö voi usein omilla valinnoillaan vaikuttaa. Mukana on henkilön omia mittaustuloksia terveystarkastuksesta sekä tuloksia, jotka pohjautuvat kyselylomakkeilla annettuihin tietoihin (esim. alkoholin riskikäyttö, psyykkinen kuormittuneisuus). […]

Lue lisää Henkilökohtainen FinTerveys-terveysprofiili kannustaa terveyttä edistäviin valintoihin

Kokeilut kehittävät osatyökykyisen polkuja hoitoon ja kuntoutukseen

Lukuaika4 min

Osatyökykyisen pitäisi päästä hoitoon ja kuntoutukseen nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Kuusi maakunnallista kokeilua etsii parhaillaan uusia tapoja hoitoon ja kuntoutukseen pääsyyn ja rakentaa uudenlaisia yhteistyöverkostoja ammattilaisten välille. Kokeilujen tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden siirtymiä palvelusta toiseen. Tuore Kuntoutuksen uudistamiskomitean raportti nosti myös esiin tarpeen kehittää palvelupolkuja. Maakunnalliset kokeilut ovat osa Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projektia, joka on […]

Lue lisää Kokeilut kehittävät osatyökykyisen polkuja hoitoon ja kuntoutukseen

Kansanterveyden tulevaisuuskuvat vuodelle 2050

Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa. Vanhat väestöennusteet osoittavat, että arviot elinajanodotteen kasvusta ovat aina jääneet vuosia jälkeen todellisesta kehityksestä kansanterveyden parantuessa ja lääketieteen kehittyessä. Laajassa EU:n rahoittamassa FRESHER-hankkeessa oli yli 400 asiantuntijaa mukana kehittämässä Euroopalle neljää kansanterveyden tulevaisuudenkuvaa seuraaville vuosikymmenille: Terveet yhdessä. Ensisijaisena tavoitteena on edistää kaikkien terveyttä ja hyvinvointia. Me teemme sinut terveeksi. Ensisijaisena […]

Lue lisää Kansanterveyden tulevaisuuskuvat vuodelle 2050

Kuinka saada hankkeen tulokset juurtumaan rakenteisiin, joita ei vielä ole?

Lukuaika5 min

Otsikon kysymystä pohditaan varmasti useissa päättyvissä sosiaali- ja terveysalan hankkeissa. Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen alueellisissa kokeiluissa haastetta lähdettiin ratkomaan yhdessä. Tämän kirjoituksen vinkit ovat peräisin yhteisestä koulutuspäivästä, jossa asiantuntijat sparrasivat kokeiluja kohti onnistunutta hankkeen päättämistä ja tulosten juurruttamista. Tulosten juurruttamisella tarkoitamme tiedon ja hyvien käytäntöjen siirtämistä toimintatapoihin ja rakenteisiin. Hankkeen päättäminen voidaan toteuttaa tuottamalla tuloksista raportti, […]

Lue lisää Kuinka saada hankkeen tulokset juurtumaan rakenteisiin, joita ei vielä ole?

Viisi keinoa edistää osatyökykyisen työllistymistä ja osallisuutta alueellisissa kokeiluissa

Lukuaika5 min

Tänä hallituskautena on puhuttu paljon osatyökykyisten työllistämisestä ja työkyvyn tunnistamisesta. Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa etsitään ja kokeillaan uusia tapoja edistää osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta. Kärkihankkeen Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projektissa on meneillään teemaan liittyen kuusi alueellista kokeilua. Kokeiluissa on noussut esiin mielenkiintoisia avauksia osatyökykyisten työllistämisen ja osallisuuden edistämiseksi. Tässä maistiaisiksi muutama mielenkiintoinen poiminta kentällä […]

Lue lisää Viisi keinoa edistää osatyökykyisen työllistymistä ja osallisuutta alueellisissa kokeiluissa

Rahalla saa terveyttä, mutta ihan yksinkertaista se ei ole

Ei ole enää uutinen, että pienituloinen, siis köyhä, on sairaampi ja kuolee keskimäärin varhemmin kuin rikas tai suurituloinen. Tämän huomaa myös tuore kokoava katsauksemme tuloryhmien välisiä terveyseroja selvittäneisiin tutkimuksiin. Kokosimme siihen tulokset kolmesta suomalaisaineistosta tehdystä kuudesta alkuperäistutkimuksesta. Uutinen sen sijaan on, tai pitäisi olla, että terveyserot ovat edelleen olemassa. Siitäkin huolimatta, että terveyseroja on yritetty kaventaa jo […]

Lue lisää Rahalla saa terveyttä, mutta ihan yksinkertaista se ei ole

Aivoterveys on otettava yhteiskunnan korjauslistalle

Valoisa mieli, toimiva muisti ja hyvät ihmissuhteet ovat hyvän elämän ainesosia – kaikki haluavat varmasti säilyttää ne pitkälle vanhuuteen. Mielihyvää tuottavat asiat antavat voimaa arkeen, ja tasapainoinen arki ylläpitää fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Monet viitteet osoittavat, että useissa kansanterveysongelmissa olemme menossa parempaan suuntaan. Aivoterveydessä meillä on kuitenkin vielä haasteita. Suomalaisten mielenterveys ei ole tapahtunut yhtä […]

Lue lisää Aivoterveys on otettava yhteiskunnan korjauslistalle

Mitä kaupunkiaktivisti voi tehdä köyhyydelle

Osallisuus rakentuu ihmisten välisessä tilassa. Oleskellessaan muiden ihmisten kanssa samoissa tiloissa, saman äänimaailman jakaessaan, katseita tai sanoja vaihtaessaan ihmiset jakavat yhteistä kokemusmaailmaa. Köyhyydessä ihminen usein kadottaa yhteyden omiin voimavaroihinsa ja tulevaisuuteen. Elämä etenee päivä kerrallaan sinnitellen. Mahdollisuudet leikkautuvat näköpiiristä eikä elämässä siksi jää tilaa myönteiselle sattumanvaralle. Ei pääse enää osallistumaan sellaisiin prosesseihin, joissa luodaan merkityksiä, […]

Lue lisää Mitä kaupunkiaktivisti voi tehdä köyhyydelle

Kansanterveyden kuva vääristyy, jos nuoret ja vanhat katoavat väestötutkimuksista

Kansallisen FinTerveys-tutkimuksen tiedonkeruu on päättymässä. Lähes 70 prosenttia kutsutuista on osallistunut tutkimukseen joko osallistumalla terveystarkastukseen tai vähintäänkin palauttamalla kyselylomakkeen. Tämä on todella hienoa! Suomalaisten osallistuvat kansanterveydestä kertoviin kansallisiin tutkimuksiin kansainvälisesti verraten huippuhyvin. Monessa Euroopan maassa päästään hädin tuskin 45 prosentin osallistumisaktiivisuuteen. Kuva kansanterveyden tilasta jää silloin vajavaiseksi, mikä haittaa mm. terveyspalveluiden kehittämistä. Miksi on tärkeää, […]

Lue lisää Kansanterveyden kuva vääristyy, jos nuoret ja vanhat katoavat väestötutkimuksista

Pirstaleinen palvelujärjestelmämme ei osaa auttaa peruskoulunsa päättäviä

Tiesitkö, että tänäkään syksynä 10 000 nuorta ei pakkaa reppuaan aamulla lähteäkseen töihin tai kouluun? Puhutaan ilman työtä tai opiskelupaikkaa olevista NEET-nuorista, Not in Employment, Education or Training. Vaikka osalla työ- tai opiskeluelämään kiinnittymättömyys on lyhytaikaista, johtaa se osalla sosiaaliseen syrjäytymiseen. Osattomuus vie elämältä pohjan, merkityksen ja ilon. Näköala katoaa. Yhden kärsiessä kärsii koko ympäröivä […]

Lue lisää Pirstaleinen palvelujärjestelmämme ei osaa auttaa peruskoulunsa päättäviä